W ramach współpracy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Suchej - 21 listopada br. w kontroli wyznaczonych rejonów bydgoskich jednostek organizacyjnych wzięli udział słuchacze szkolenia zawodowego, przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie podoficerów Służby Więziennej.

Wizyta słuchaczy

Ppłk Mariusz Cychowski - Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przywitał słuchaczy i wraz z kadrą kierowniczą zapoznał ich ze specyfiką bydgoskich jednostek organizacyjnych. Dyrektor życzył słuchaczom sukcesów na egzaminach i dalszej ścieżce zawodowej. Następnie młodzi funkcjonariusze skierowani zostali do realizacji czynności kontrolnych na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz podległego Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie, pod okiem dowódców zmian, inspektorów oraz starszych kolegów z działu ochrony. Czynności ukierunkowane są na odnajdowanie przedmiotów niedozwolonmych, jednocześnie z zachowaniem środków własnego bezpieczeństwa, tj. przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej. Kontrola tego typu ma na celu również zdobywanie doświadczenia zawodowego, które będzie procentowało na dalszej drodze kariery zawodowej.

Bezpieczeństwo

Dyrektor jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o kontroli wyznaczonego rejonu, oddziału lub pawilonu mieszkalnego w podległej mu jednostce. Kontrolę przeprowadza się w celu ujawnienia przedmiotów niedozwolonych, które mogłyby posłużyć jako narzędzie stwarzające poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki, funkcjonariuszy, a także innych osadzonych. Tego typu działania i udział w nich młodych funkcjonariuszy prowadzą do wzbudzenia świadomości oraz wyczulenia odnośnie zagrożeń, które mogą ich spotkać podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Pracowity dzień

Dzisiejszy dzień jest dla funkcjonariuszy bydgoskich jednostek wyjątkowy, ponieważ przekazana słuchaczom wiedza niewątpliwie przyda im się w przyszłości, kiedy będą pełnić służbę we właściwych sobie jednostkach penitencjarnych. Po zakończeniu kontroli odbędzie się odprawa podsumowująca przebieg prowadzonych czynności tak, aby funkcjonariusze mogli wymienić się doświadczeniami i wspólnie stwierdzić, w jakim zakresie uzupełnili swoją wiedzę o kolejne doświadczenia.

To kolejna już wizyta przyszłych podoficerów z OSSW w Suchej w bydgoskich jednostkach, dziękujemy za wsparcie i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej