Rozkazem personalnym z dnia 13 marca br. płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy powołał mjr. Radosława Połoma na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Przebieg kariery zawodowej

Mjr Radosław Połom zdobył tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki pracy i andragogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Funkcjonariuszem Służby Więziennej jest od 2002 roku. Służbę zaczynał jako strażnik działu ochrony Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie. Kolejno pełnił służbę na stanowisku ochronnym oddziałowego działu ochrony oraz zastępcy dowódcy zmiany. W 2008 roku awansował na stanowisko dowódcy zmiany. W toku służby zdobywał wiedzę i doświadczenie. Ponadto w 2009 roku ukończył szkolenie na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. W 2012 roku przeniesiony do pełnienia służby w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej na stanowisku specjalisty działu kadr, szkolenia i obsługi administracyjnej. Od stycznia 2013 roku mianowany na stanowisko kierownika działu organizacji szkolenia Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Pełnił także służbę na stanowisku Specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy. Po 21 latach służby płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy powołał mjr Radosława Połoma na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Odznaczenia

Mjr Radosław Połom w 2014 roku otrzymał brązową odznakę, kolejno w 2020 roku srebrną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Cyklicznie wyróżniany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Życzenia

Nowemu Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy kadra jednostki życzy pomyślności i wytrwałości w realizacji zawodowych zamierzeń, aby dalsza praca zawodowa stanowiła dopełnienie życiowych osiągnięć i dawała osobistą satysfakcję.


 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: st.kpr. Katarzyna Sopyła

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej