W ostatnich latach dbanie o poprawę jakości życia w naszych miastach poprzez sprzątanie i utrzymywanie czystości w przestrzeni publicznej stało się priorytetem. Urząd Miasta Bydgoszczy organizuje wiele inicjatyw w tym zakresie . Jednym z takich projektów jest akcja sprzątania świata w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi, która przypada na dzień 22 kwietnia. Funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali osadzonych z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy Fordonie do dołączenia do akcji.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi po raz pierwszy był obchodzony w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce w roku 1990. Zgodnie z informacjami przekazanymi na oficjalnej stronie międzynarodowej akcji:

„W 2023 roku musimy ponownie zjednoczyć się w partnerstwie dla planety. Firmy, rządy i społeczeństwo obywatelskie są w równym stopniu odpowiedzialne za podjęcie działań przeciwko kryzysowi klimatycznemu i rozpalenie iskry w celu przyspieszenia zmian w kierunku zielonej, dostatniej i sprawiedliwej przyszłości. Musimy zjednoczyć się w walce o zieloną rewolucję i zdrowie przyszłych pokoleń. Nadszedł czas, aby zainwestować w naszą planetę” – powiedziała Kathleen Rogers, prezes EARTHDAY.ORG.

Tegoroczne święto obchodzone jest pod hasłem „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”.

Nie ulega zatem jednak wątpliwości, że akcja sprzątania świata przez osadzonych jest interesującym pomysłem na poprawę czystości w naszych miastach i jednocześnie sposobem na zwiększenie integracji społecznej osadzonych oraz wyuczenie nawyku dbania o wspólne dobro jakim jest nasza planeta.   

Resocjalizacja 

Udział w akcji to wyróżnienie. Do akcji mogą przystąpić osadzeni z zakładów karnych, którzy spełniają określone warunki, między innymi takie jak samodyscyplina oraz  poprawne zachowanie w warunkach izolacji. Osadzeni oczywiście realizuja powierzone zadanie pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej i są odpowiednio zabezpieczeni. W ramach tegorocznej akcji sprzątali parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, ale także ulice i chodniki. 

Akcja sprzątania świata przez osadzonych jest doskonałym przykładem projektu, który pomaga osadzonym w resocjalizacji i poprawie ich samopoczucia. Dzięki pracy na rzecz społeczeństwa osadzeni mogą poczuć się bardziej użyteczni i zmotywowani do dalszych działań.

Zwolennicy takiego rozwiązania podkreślają, że pozwala ono osadzonym na zrobienie czegoś pożytecznego dla społeczeństwa, co z kolei może wpłynąć pozytywnie na ich resocjalizację. 

 

Tekst: st.szer. Monika Karska 

Zdjęcia: Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej