Zgodnie z Ustawą o Służbie Więziennej Święto Niepodległości jest jedną z okoliczności do nadania funkcjonariuszom wyższych stopni służbowych i odznaczeń resortowych. Awanse i odznaczenia są wyrazem najwyższego uznania, w tym roku przypada 105. rocznica polskiego więziennictwa.

Z kart historii

11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Tego dnia marszałek Józef Piłsudski został naczelnym wodzem wojsk polskich, a we francuskim Compiègne zawarto rozejm, który oznaczał klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Ten układ sił potwierdzono ponad pół roku później, podpisując traktat wersalski. Ówczesne uwarunkowania polityczne w Europie stworzyły możliwości odrodzenia państwa polskiego po 123 latach zaborów. Upamiętnienie tego dnia stało się tożsame ze świętowaniem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wydarzenia te bezpośrednio wpłynęły na polski system więziennictwa, bowiem w tym dniu przejęto także wszystkie więzienia w strefie okupowanej przez Cesarstwo Niemieckie.

Niedługo później – 8 lutego 1919 r. Naczelnik Józef Piłsudski podpisał „Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych", stanowiący podstawy prawne do administrowania polskimi więzieniami, jak również do funkcjonowania samego systemu penitencjarnego po odzyskaniu niepodległości. Pomimo, iż Dekret nie był zbyt obszerny – stanowił ważny krok w kierunku kształtowania fundamentów do dalszej budowy polskiego więziennictwa i dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.


Przebieg uroczystości

Tego dnia wręczane były awanse na wyższe stopnie służbowe, wyróżnienia oraz odznaczenia „Za zasługi dla więziennictwa”. W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz podległych mu jednostkach - Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie, Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy oraz Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie nadano wyższe stopnie służbowe 36 funkcjonariuszom, w tym Dyrektorowi jednostki – Mariuszowi Cychowskiemu, który otrzymał stopień podpułkownika, a także Zastępcy Dyrektora – Krzysztofowi Brzozowskiemu, który otrzymał stopień majora. Aresztowe obchody rozpoczęło uroczyste wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu narodowego.

Następnie głos zabrał ppłk Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, który powitał wszystkich gości oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej i zaprosił do obejrzenia filmu historycznego dotyczącego odzyskania przez Polskę niepodległości.

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, w asyście płk. Tomasza Raczyka, Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk. Mariusza Cychowskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - w uznaniu za pełnioną służbę i zasługi penitencjarne wręczyli funkcjonariuszom Służby Więziennej:

  • awanse – 35 funkcjonariuszom,
  • wyróżnienia – 77 funkcjonariuszom,
  • odznaczenia – 3 funkcjonariuszom.

Odznaka „Za zasługi dla więziennictwa”, o której mowa w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej art. 36 ust. 1: „może być nadawana funkcjonariuszom lub pracownikom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w służbie lub pracy”. Takie odznaczenie otrzymał:

  • mjr Robert Fira – Starszy Wychowawca Działu Penitencjarnego (srebrna odznaka),
  • kpt. Bartosz Michalski - Zastępca Kierownika Działu Ewidencji (srebrna odznaka),
  • sierż. Przemysław Babiński – Starszy Oddziałowy Działu Ochrony (brązowa odznaka).


Gratulacje

W dalszej części wystąpienia głos zabrał płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, który podziękował funkcjonariuszom za trud włożony w pełnienie służby, za poświęcenie i czas w służbie społeczeństwu, a także rodzinom funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz pogratulował wszystkim awansowanym. Nadmienił też, że kadra penitencjarna ciągle się zmienia, jest dużo nowych, młodych funkcjonariuszy - Dyrektor podziękował im za zaangażowanie i życzył dalszych sukcesów. 

Głos zabrał także mł. chor. Arkadiusz Szymczak – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy, który podziękował Dyrektorowi za zaproszenie oraz pogratulował wszystkim awansowanym koleżankom i kolegom. Dodał, że obecność tutaj zebranych świadczy o tym, że funkcjonariusze spełniają najwyższe standardy Słuzby Więziennej i życzył, aby hasło "Ku Chwale Ojczyzny" było drogowskazem w codziennym pełnieniu służby.

Na uroczystość przybył także Mirosław Kozłowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który odczytał list gratulacyjny Prezydenta Miasta oraz podziękował funkcjonariuszom za pełnioną służbę i fakt, że dzięki niej miasto i społeczeństwo jest bezpieczne. Życzył sukcesów i dalszej pomyślnej współpracy pomiędzy służbami mundurowymi a miastem.

Ten dzień był doskonałą okazją do złożenia podziękowań za wysiłek włożony w codzienną służbę. Funkcjonariusze Służby Więziennej robią wszystko, aby zapewnić naszemu społeczeństwu bezpieczeństwo i pewność. Wszystkim funkcjonariuszom z okazji awansów, wyróżnień i odznaczeń raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i życzymy dalszego rozwoju i sukcesów na ścieżce zawodowej.

Zobacz galerię zdjęć z dzisiejszej uroczystości - kliknij.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej