Kpt. Robert Izydorczyk, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Sławomir Cieślak, Członek Zarządu firmy Metalkas S.A. podpisali umowę o zatrudnieniu osadzonych w ramach Programu "Praca dla więźniów".

Nowe perspektywy

Podpisane porozumienie umożliwi zatrudnienie skazanych kobiet z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej, otwierając przed nimi perspektywę powrotu do społeczeństwa, jako członków aktywnych i odpowiedzialnych obywateli.

Resocjalizacja poprzez pracę jest nie tylko wyzwaniem, ale także szansą na wspieranie osadzonych w odzyskaniu tożsamości i nowych umiejętności, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nauczenie się odpowiedzialności.

Umowa podpisana między Aresztem Śledczym w Bydgoszczy, a firmą Metalkas stanowi kamień milowy w rozwoju programu resocjalizacji. Firma Metalkas znana ze swojej doskonałej reputacji jako wiodący producent w kraju i za granicą, zobowiązała się do zapewnienia osadzonym dostępu do pracy w zakładzie produkcyjnym. W ramach umowy, osadzone otrzymają odpowiednie szkolenia oraz będą pracować pod nadzorem wykwalifikowanego personelu, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne wdrożenie programu.

Korzyści płynące z tego partnerstwa są wielostronne. Przede wszystkim umożliwi to osadzonym nabycie umiejętności zawodowych, które będą miały znaczący wpływ na ich szanse na znalezienie pracy po wyjściu z zakładu karnego. Wsparcie kontrahenta jest nieocenione, ponieważ firma zapewni nie tylko miejsca pracy, ale także zachęci innych pracodawców do zaangażowania się w podobne inicjatywy resocjalizacyjne. Dodatkowo, zatrudnienie osadzonych wpisuje się w ideę odpowiedzialności społecznej biznesu. Firma w ten sposób pokazuje, że gotowa jest działać na rzecz społeczności, angażując się w pomoc osobom, które chcą zmienić swoje życie i powrócić do społeczeństwa postępując zgodnie z literą prawa.

 

Tekst/ zdjęcia: st. sierż. Joanna Elminowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej