Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, dlatego ważnym elementem podczas pełnienia służby jest umiejętne stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz posługiwanie się bronią. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy stale podnoszą swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Szkolenia w służbie

W związku ze specyfiką pracy z osadzonymi w zakładach karnych elementem kluczowym jest posiadanie umiejętności intuicyjnego, natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Umiejętności te stale są doskonalone i pielęgnowane. Doskonalenie się dla Służby Więziennej jest celem nadrzędnym, bezpośrednio wpływającym na bezpieczeństwo nie tylko funkcjonariuszy, ale także społeczeństwa.

Uczestnicy szkolenia tym razem doskonalili swój warsztat z zakresu działań ochronnych w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz posługiwania się bronią.

Szkolenie z zakresu używania środków przymusu bezpośredniego

Służba Więzienna ściśle związana jest z literą prawa. Każdy funkcjonariusz wykonując codzienne obowiązki służbowe opiera się na poszczególnych przepisach. W tym przypadku przywołana była przede wszystkim Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która określa m. in:

1)   środki przymusu bezpośredniego używane lub wykorzystywane przez osoby uprawnione,

2)   przypadki używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

3)   zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zakres szkolenia:

- Zagadnienia prawne,

- Siła fizyczna – chwyty transportowe, dźwignie transportowe,

- Kajdanki – technika zakładania i sprawdzenia osoby,

- Ręczny miotacz substancji obezwładniających – przypadki użycia.

Funkcjonariusze bydgoskich jednostek penitencjarnych mieli okazję przećwiczyć chwyty obezwładniające, a także techniki stosowania kajdanek zakładanych na ręce. Profesjonalizm i doświadczenie oraz prezentowane umiejętności i zaangażowanie funkcjonariuszy wchodzących w skład Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy gwarantowały wysoki poziom realizacji głównych założeń szkolenia.

Szkolenie strzeleckie

Szkolenie odbyło się na strzelnicy zewnętrznej "BELMA" w Bydgoszczy. Celem szkolenia było utrwalenie zasad posługiwania się bronią, a w tym budowa poszczególnych jednostek broni, jej rozkładanie oraz składanie oraz ładowanie i rozładowywanie broni. Ppor. Przemysław Cygański – zbrojmistrz Aresztu Śledczego w Bydgoszczy prowadzący szkolenie podkreślił, że uczestnicy mieli okazję przećwiczyć swoją celność, a także zaprezentować umiejętności posługiwania się bronią, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rodzaje broni wykorzystywane podczas szkolenia to:

- 9 mm pistolet P99 Walther,

- 9 mm pistolet maszynowy wz. 06.

Szkolenia tego typu realizowane są w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy cyklicznie, ponieważ tylko profesjonalnie wyszkolony funkcjonariusz jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo ogółu. Na rok 2024 zaplanowane są kolejne zajęcia szkoleniowe m. in. z zakresu: technik konwojowania, posługiwania się bronią, stosowania środków przymusu bezpośredniego, stosowania przepisów przeciwpożarowych, a także czynności kontrolnych i zasad służbowego zachowania.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej