Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie oraz funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy uczestniczyli w Dniach Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Długofalowa współpraca

Areszt Śledczy w Bydgoszczy i Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie od dawna współpracują z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Funkcjonariusze uczestniczą w spotkaniach ze studentami, konferencjach naukowych, a studenci mają okazję odbywać na terenie jednostek wizyty studyjne, czy przeprowadzać badania naukowe. Wychowawcy z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy uczestniczyli w Dniach Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Dni Wydziału z GISW

W prelekcji uczestniczyli m.in. studenci politologii oraz bezpieczeństwa narodowego, a także członkowie Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Narodowego, którzy szczególnie interesują się tematyką związaną z więziennictwem. Tym razem studenci i naukowcy zainteresowani byli kwestiami związanymi z działalnością Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. "Z pierwszej ręki" mogli się dowiedzieć o zasadach rekrutacji, wyposażeniu, czy zadaniach, jakie przed nimi stoją. Mieli możliwość namacalnie zapoznać się z bronią (szkolną) będącą na wyposażeniu Służby Więziennej i poznać zasady jej użycia.

Pytania o Służbę Więzienną

Tradycyjnie padały też pytania: Jakie zadania stoją przed funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej? Jak wygląda rekrutacja do takiego pododdziału? Jakie warunki trzeba spełnić by dostać się do takiej grupy? Jakim uzbrojeniem i środkami przymusu bezpośredniego dysponuje SW? Prowadzący udzielili odpowiedzi na wszystkie nurtujące studentów pytania oraz przybliżyli proces rekrutacji i warunki przystąpienia do Służby Więziennej.

Takie spotkania to dla wielu zainteresowanych okazja do poznania specyfiki Służby Więziennej i samych funkcjonariuszy. Bezpośrednia możliwość rozmowy, zadawania pytań powoduje często rozwianie wątpliwości związanych z planami zatrudnienia w zakładzie karnym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony rekrutacyjnej:

Nabór do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

Nabór do Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie

 

Tekst: kpt. Marek Mikielewicz
Zdjęcia: por. Paweł Szada, kpt. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej