W dniach 9 i 10 marca br. na zaproszenie mjr Mariusza Cychowskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w kontroli wyznaczonych rejonów jednostki organizacyjnej wzięli udział słuchacze szkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie podoficerów Służby Więziennej realizowanego w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej.

Wizyta słuchaczy

Spotkanie rozpoczęło się zapoznaniem słuchaczy ze specyfiką jednostek organizacyjnych, które zostało przeprowadzone przez kadrę kierowniczą Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Następnie młodzi funkcjonariusze skierowani zostali do realizacji czynności kontrolnych na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz podległego Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy - Fordonie. Czynności ukierunkowane były na odnajdowanie przedmiotów niedozwolonmych, jednocześnie z zachowaniem środków własnego bezpieczeństwa, tj. przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej. Powyższe czynności kontrolne miały na celu również zdobywanie doświadczenia zawodowego, które będzie procentowało na dalszej drodze kariery zawodowej. 

Podsumowanie

Po zakończeniu kontroli odbyła się odprawa podsumowująca przebieg prowadzonych czynności, w trakcie której dyrektor jednostki podziękował słuchaczom za zaangażowanie w realizację czynności kontrolnych na terenie bydgoskich jednostek oraz życzył sukcesów na egzaminach i ścieżce zawodowej. Dodatkowo złożył na ręce Dowódcy Kompanii podziękowania dla Komendata OSSW w Suchej płk. Marka Sokoła za okazane wsparcie i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Bezpieczeństwo

Dyrektor jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o kontroli wyznaczonego rejonu, oddziału lub pawilonu mieszkalnego w podległej mu jednostce. Kontrolę przeprowadza się w celu ujawnienia przedmiotów niedozwolonych, które mogłyby posłużyć jako narzędzie stwarzające poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki, funkcjonariuszy, a także innych osadzonych. Tego typu kontrole oraz udział w nich młodych funkcjonariuszy prowadzą do wzbudzenia świadomości oraz wyczulenia odnośnie zagrożeń, które mogą ich spotkać podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

 

Tekst: st.kpr. Katarzyna Sopyła
Zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej