W Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie odbyło się uroczyste upamiętnienie pierwszej rocznicy powstania Izby Pamięci - przywracającej pamięć o kobietach z Podziemia Niepodległościowego, więzionych w fordońskiej jednostce penitencjarnej w latach 1945-1956.

Rocznica utworzenia Izby Pamięci


Na zaproszenie ppłk. Mariusza Cychowskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odpowiedzieli: płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, Dorota Zawacka – Wakarecy, Prezes Zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Rafael Prętki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, Damian Rączka, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, Arkadiusz Szymczak, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy, Monika Karska, Przewodnicząca Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie, ksiądz Tomasz Patryka, kapelan więziennictwa w Bydgoszczy oraz uczniowie Technikum Menedżerskiego w Bydgoszczy wraz z opiekunem.

 

Ppłk Mariusz Cychowski powitał przybyłych gości na uroczystości pierwszej rocznicy powstania Izby Pamięci w Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy–Fordonie.

„Rok temu oddaliśmy do użytku przestrzeń stworzoną z myślą, aby przywracać pamięć o kobietach z Podziemia Niepodległościowego, więzionych w fordońskiej jednostce penitencjarnej. Służba Więzienna jest formacją która pielęgnuje historię. Jesteśmy wśród tych, którzy podejmują próbę lepszego poznania naszej przeszłości, aby łatwiej znaleźć odpowiedź na pytania, które niosą czasy współczesne. Fordońskie więzienie dla kobiet istniało do lat 80-tych XX wieku. Pamięta więc najcięższe czasy polskiego więziennictwa, w tym obie wojny światowe”

- podkreślił w swojej przemowie ppłk Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

 

Głos zabrał również płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy:

„Powstała Izba Pamięci jest źródłem wiedzy historycznej, patriotycznej oraz zrzesza lokalną społeczność. A lokalna społeczność to również współpraca Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy Fordonie ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu. Jak Państwo widzieli, zakończono prace nad muralami tematycznymi zdobiącymi mury jednostki. Historia bowiem wszędzie jest tak samo ważna, jednakże każda jest inna. Mural przedstawiający róże połączone z drutem kolczastym – niech symbolizuje cierpienie kobiet walczących o wolną i niepodległą Polskę”.

 

Historia powstania fordońskiej Izby Pamięci


4 grudnia 2023 roku, czyli dokładnie rok temu nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci w budynku administracji Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie - upamiętniającej osadzone tam w okresie powojennym kobiety z podziemia niepodległościowego w tym m. in. gen. Elżbietę Zawacką, harcerki, nastolatki. Miejsce to pomaga uwiecznić historię jednostki penitencjarnej oraz naszego narodu, zmuszając do refleksji – poprzez ukazanie życia więziennego w okresie powojennym.

 

Prelekcja dotycząca gen. Elżbiety Zawackiej


Dorota Zawacka–Wakarecy, Prezes Zarządu Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej przedstawiła wykład dotyczący Elżbiety Zawackiej – drugiej Polki w historii Wojska Polskiego, która została awansowana na stopień generała brygady. Kobieta walczyła nie tylko o wolności Polski, ale również o prawa kobiet w mundurach.

 

Pani Prezes w swojej wypowiedzi podkreśliła jak ważna jest popularyzacja historii walczących kobiet – uwzględniając w swojej wypowiedzi Polskie Państwo Podziemne, konspiracje pomorskie, dzieje wojskowej służby Polek oraz Armii Krajowej.

 

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w ramach współpracy z Oddziałem Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie udostępniła do Izby Pamięci muzealia należące do gen. Elżbiety Zawackiej, w tym wystawę dotyczącą życia i działalności tej niezwykłej kobiety.

 

Jedno Miasto, Trzy Kultury”


Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu zrzesza społeczników skupionych na działaniach zmierzających do poprawy wizerunku i jakości życia w Starym Fordonie. Organizacja od lat współpracuje z bydgoskim więzieniem i wspólnie tworzy inicjatywy, mające na celu pielęgnowanie historii i edukację społeczności lokalnej.

 

W ramach projektu „Jedno Miasto Trzy Kultury” powstał film dokumentalny pt. „ Nie poddać się a zwyciężyć. Grupa harcerek Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL Bydgoska Drużyna Harcerska „Niezłomni” wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej wcielili się w rolę więzionych w latach 1949-1953 młodych kobiet oraz więzienników. Koncept ten okazał się być idealną okazją do kultywowania przeszłości fordońskiej jednostki i pamięci o niej – gdyż za każdym razem młodzież odwiedzająca jednostkę penitencjarną w ramach zajęć edukacyjnych ma okazję poznać historię naszego narodu oraz wzmacniać postawy obywatelskie i proobronne.


"W SŁUŻBIE PRAWU"

 

W ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU” uczniowie regularnie odwiedzają Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie w ramach potkanie edukacyjne z młodzieżą z zakresu prewencji przestępstw, prawa karnego oraz odpowiedzialności prawnej. Z okazji rocznicy utworzenia Izby Pamięci w jednostce penitencjarnej gościliśmy tym razem uczniów Technikum Menedżerskiego w Bydgoszczy. Kształtowanie w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz szacunku do patriotyzmu i munduru jest bardzo istotne - a wiedza ta pomoże im rozsądnie wkroczyć w dorosłe życie.

 

 

Tekst: st. szer. Paulina Klemm

Zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej