To tytuł nowo powstałej inicjatywy w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy - gazety wydawanej przez osadzonych. Gazeta jest tworzona i wydawana przez osoby pozbawione wolności pod nadzorem wychowawcy. Inicjatywa pomaga w nabywaniu nowych umiejętności i w pożyteczny sposób wpływa na zagospodarowanie wolnego czasu.

Od pomysłu do realizacji

Prasa codzienna, zazwyczaj regionalna - codziennie trafia do rąk skazanych w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Funkcjonują także punkty biblioteczne i radiowęzeł. W warunkach izolacji penitencjarnej wiedza o świecie jest niezwykle ważna, bowiem pozwala pozostać w kontakcie ze światem zewnętrznym. Tym razem funkcjonariusze Działu Penitencjarnego wpadli na pomysł wydawania wewnętrznej gazety.

Grupa osadzonych zatrudnionych w więziennym radiowęźle i bibliotece pod okiem mjr. Roberta Firy, starszego wychowawcy działu penitencjarnego ds. kulturalno-oświatowych - wydała właśnie pierwszy numer kwartalnika pod tytułem "pisane Ql.com" (czyt. pisane kulką).

Gazetka więzienna stanowi nie tylko źródło informacji dla osadzonych, ale także wyraz ich myśli, pomysłów i talentów. Osadzeni podnoszą swoje kompetencje np. z zakresu obsługi programów komputerowych, wiedzy o świecie i historii, a także umiejętności redagowania tekstów. Mjr Robert Fira jest z wykształcenia plastykiem, sam opracował logo i tytuł oraz grafikę gazetki. Pismo zawiera artykuły historyczne, aktualności, wiersze, krzyżówki, a nawet porady prawne. Jest też blok o nazwie sport i humor.

"Pierwszy egzemplarz wydaliśmy w formacie A5, w kolorze. Aktualnie redakcja gazetki liczy sobie 3 osadzonych, którzy są odpowiedzialni za pisanie artykułów, wyszukiwanie ciekawym tematów, opracowywanie krzyżówek itd. Za pierwszą stronę, szatę graficzną oraz ogólne zredagowanie całości odpowiedzialny jestem ja. Całość składana jest w podstawowym programie komputerowym. Teraz tworzymy kwartalnik, a w przyszłości planujemy, żeby był to miesięcznik. Osadzeni sami szukają tematów, opracowaliśmy nawet kolumnę z poradami prawnymi"

- mówi mjr Robert Fira, starszy wychowawca, a od teraz także redaktor naczelny aresztowej gazetki.

Warto zauważyć, że słowo pisane w warunkach izolacji więziennej ma szczególne znaczenie. Stanowi jedno z narzędzi w warsztacie pracy wykorzystywanym w procesie resocjalizacji. Tytuł gazetki odzwierciedla istotę czynności samego pisania w warunkach izolacji. Osadzeni piszą listy, wiersze, czytają książki... Nowa inicjatywa to forma uczestnictwa w życiu społecznym - zarówno redagując, jak i czytając gezetkę można kształtować rzeczywistość za więziennym murem. Jest nie tylko sposobem na wyrażanie siebie przez osadzonych, ale także stanowi cenny instrument edukacyjny, społeczny i resocjalizacyjny - przynosząc korzyści zarówno dla osadzonych, jak i dla instytucji penitencjarnej. Jest to przykład pozytywnej i wartościowej działalności w środowisku więziennym.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej