W ramach współpracy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Suchej - w poniedziałek 25 września br. w kontroli wyznaczonych rejonów bydgoskich jednostek organizacyjnych wzięli udział słuchacze szkolenia zawodowego, przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie podoficerów Służby Więziennej.

Wizyta słuchaczy

Spotkanie rozpoczęło się zapoznaniem słuchaczy ze specyfiką jednostek organizacyjnych, które zostało przeprowadzone przez kadrę kierowniczą Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Następnie młodzi funkcjonariusze skierowani zostali do realizacji czynności kontrolnych na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz podległego Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie, pod okiem dowódców zmian, inspektorów oraz starszych kolegów z działu ochrony. Czynności ukierunkowane były na odnajdowanie przedmiotów niedozwolonmych, jednocześnie z zachowaniem środków własnego bezpieczeństwa, tj. przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej. Powyższe czynności kontrolne miały na celu również zdobywanie doświadczenia zawodowego, które będzie procentowało na dalszej drodze kariery zawodowej. 

Bezpieczeństwo

Dyrektor jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o kontroli wyznaczonego rejonu, oddziału lub pawilonu mieszkalnego w podległej mu jednostce. Kontrolę przeprowadza się w celu ujawnienia przedmiotów niedozwolonych, które mogłyby posłużyć jako narzędzie stwarzające poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki, funkcjonariuszy, a także innych osadzonych. Tego typu kontrole oraz udział w nich młodych funkcjonariuszy prowadzą do wzbudzenia świadomości oraz wyczulenia odnośnie zagrożeń, które mogą ich spotkać podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Podsumowanie

Po zakończeniu kontroli odbyła się odprawa podsumowująca przebieg prowadzonych czynności, w trakcie której mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podziękował słuchaczom za zaangażowanie w realizację czynności kontrolnych na terenie bydgoskich jednostek oraz życzył sukcesów na egzaminach i ścieżce zawodowej. To była kolejna już wizyta przyszłych podoficerów z OSSW w Suchej w bydgoskich jednostkach, dziękujemy za wsparcie i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej.

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska/ plut. Katarzyna Sopyła
Zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej