Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy zachęcali młodzież kończącą naukę w klasach maturalnych do wstąpienia w szeregi formacji.

Promowanie naboru wśród tegorocznych maturzystów

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy tym razem realizowali promocje Służby Więziennej po uroczystościach zakończenia roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, IV Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, Zespole Szkół nr 1 w Bydgoszczy, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, gdzie wręczali maturzystom ulotki. 

Funkcjonariuszem Służby Więziennej możesz zostać jeśli:

 • jesteś obywatelem Polski,
 • posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • korzystasz z pełni praw publicznych,
 • dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
 • nie byłeś/łaś skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; jesteś osobą wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Zostając więziennikiem zyskujesz:

 • Atrakcyjną i ciekawą pracę – w tej pracy nie będziesz się nudził.
 • Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie – pensja wpływa na twoje konto zawsze pierwszego dnia miesiąca.
 • Pensję na start w wysokości ok. 4312,49 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4073,49 zł na rękę dla osób powyżej 26 roku życia – to na dobry początek.
 • Nagrodę roczną, tzw. trzynastkę – dodatkowy zastrzyk finansowy raz w roku.
 • Nagrody uznaniowe – to są konkretne dodatkowe pieniądze.
 • Zapomogi – jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, możesz ubiegać się pomoc finansową.
 • Nagrodę jubileuszową – po 20 latach służby to aż 75 proc. wynagrodzenia.
 • Prawo do kwatery służbowej lub prawo do lokalu mieszkalnego w służbie stałej – w przypadku przyznania kwatery możesz sporo zaoszczędzić.
 • Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – możesz wykorzystać jako dopłatę do czynszu.
 • Pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego – w przypadku zakupu mieszkania możesz starać się o pomoc finansową w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny – raz w roku dostaniesz ponad 1000 zł.
 • Zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia przy przejściu do służby stałej – po przejściu do służby stałej należy ci się dodatkowa pensja.
 • Dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwa – jeśli zastępowałeś kolegę, który był chory i nie było go w służbie otrzymasz dodatkowe pieniądze.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Dodatkowy urlop – po 10 latach masz 31 dni urlopu, po 15 latach – 35 dni, po 20 latach – 39 dni.
 • Urlop szkoleniowy – jeśli podnosisz swoje wykształcenie możesz skorzystać z tego urlopu, to aż 21 dni w ciągu roku jeśli studiujesz.
 • Nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby – jeżeli przyjdziesz do nas jako dwudziestopięciolatek to wieku 50 lat będziesz mógł/mogła odejść na emeryturę. A jeżeli zdecydujesz się z nami zostać dostajesz dodatek 1500 złotych. Jeśli zostaniesz z nami 28,5 roku otrzymasz dodatek w kwocie 2500 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów prowadzi:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

tel. 519 831 996 lub 51 585 53 42 / e-mail: nabory.okregowe@sw.gov.pl

 

Tekst: Monika Karska

Zdjęcia: Daniel Traczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej