Kpt. Robert Izydorczyk – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy na zaproszenie Sławomira Biernata – Dyrektora bydgoskiego Technikum Menedżerskiego – uczestniczył w uroczystym ślubowaniu klas mundurowych.

Współpraca w służbie ojczyźnie
 

Technikum Menedżerskie to szkoła wieloprofilowa, przygotowująca uczniów do egzaminu maturalnego, a później studiów, bądź też do praktycznego zawodu, dzięki możliwości odbywania praktyk w wielu znanych firmach. Areszt Śledczy w Bydgoszczy od lat współpracuje z Technikum Menedżerskim, a jego uczniowie cyklicznie odwiedzają bydgoskie jednostki penitencjarne, w których funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzą dla młodzieży zajęcia teoretyczne i praktyczne, związane z edukacją proobronną, prewencją przestępstw oraz promocją i popularyzacją wiedzy o Służbie Więziennej i zawodzie więziennika w ramach Programów „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Należy podkreślić, że strony porozumienia uczestniczą także w ważnych dla siebie wydarzeniach, m. in. o charakterze patriotycznym. Tak było podczas tegorocznego ślubowania składanego przez kadetów technikum.

Spotkanie rozpoczęło się podniesieniem Flagi Państwowej i wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie uczniowie kadeci przystąpili do ceremonii ślubowania. Obecność przedstawicieli różnych służb pokazała, że rozwój społeczny jest wspólnym celem, a inwestycja w młodzież to inwestycja w przyszłych obywateli.

 

Szacunek do munduru

Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy kultywuje tradycje związane z historią Polski oraz respektowaniem munduru. Świadczą o tym chociażby odgrywane przedstawienia o charakterze patriotycznym, fakt posiadania klas mundurowych oraz opanowania przez uczniów wzorowo musztry wojskowej. Współpraca pomiędzy Technikum Menedżerskim, a Aresztem Śledczym w Bydgoszczy wspiera kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i społecznie pożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu szacunku do munduru i służby.

Obecność kpt. Roberta Izydorczyka, w zastępstwie za ppłk. Mariusza Cychowskiego - Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - na ceremonii ślubowania, jest dowodem na aktywne zaangażowanie Służby Więziennej w życie młodzieży i owocną współpracę pomiędzy stronami. Dyrektor podkreślił znaczenie edukacji i rozwoju młodych ludzi, a także rolę odpowiedzialności, uczciwości i pracy nad sobą dla późniejszych sukcesów w życiu. Jego obecność była wyrazem wsparcia dla wartości, które kształtują charakter młodego pokolenia.

Wszystkim kadetom życzymy wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich mundurowych marzeń, a po ukończeniu szkoły zapraszamy – wstąp w szeregi Służby Więziennej.

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: Krzysztof Sulecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej