Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wzięli udział w Targach Pracy w BCTW informując o aktualnych ofertach naboru do Służby Więziennej i promując formację.

Cel wydarzenia

Targi Pracy organizowane przez Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze przy ulicy Gdańskiej 187 w Bydgoszczy to wydarzenie, dzięki któremu można poznać przedstawicieli różnorodnych, polskich i zagranicznych firm, stworzyć wartościową sieć kontaktów, wykonać zdjęcie do CV i nauczyć się profesjonalnie je napisać, porównać oferty zatrudnienia na rynku, ale przede wszystkim jest to wydarzenie, dzięki któremu można znaleźć pracę. Targi Pracy mają aktywizować zawodowo i wskazywać narzędzia potrzebne do samorozwoju.

Służba Więzienna - dobry kierunek

Funkcjonariusze bydgoskiej jednostki penitencjarnej: mł. chor. Joanna Rudnik - instruktor działu kadr oraz st. sierż. sztab. Piotr Włodarski - starszy oddziałowy działu ochrony reprezentowali lokalnie Służbę Więzienną. Stanowisko Aresztu Śledczego w Bydgoszczy cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przybyłych gości. Zainteresowani mogli poznać sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, czyli środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego. Goście otrzymali szczegółowe informacje dotyczące specyfiki pracy w jednostce penitencjarnej. Wielu z nich dowiedziało się, że oprócz Działu Ochrony w Służbie Więziennej funkcjonuje aż 9 innych działów, a są to:
1. Dział Penitencjarny,
2. Dział Kwatermistrzowski,
3. Dział Kadr,
4. Dział Finansowy,
5. Dział Ewidencji,
6. Dział Organizacyjno-Prawny,
7. Dział Łączności i Informatyki,
8. Służba Zdrowia,
9. Ośrodek Diagnostyczny.

W każdym z nich służbę pelnią m. in. strażnicy ochrony, wychowawcy, psychologowie, kierowcy, dietetycy, kucharze, radcy prawni, pielęgniarki, kadrowcy, czy finansiści.

Funkcjonariusze obecni na targach opowiedzieli także o wymogach, jakie należy spełnić, aby zostać funkcjonariuszem oraz o profitach płynących ze wstąpienia w szeregi trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce. Widoczne zainteresowanie budziła również prezentacja i filmy o Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, prezentowane przy stoisku Służby Więziennej.

Targi pracy to idealne miejsce na znalezienie swojej nowej ścieżki zawodowej. Warto w nich uczestniczyć, zwiększając tym samym swoje szanse na sukces zawodowy i rozwój osobisty. 

Wstąp w szeregi Służby Więziennej!

Kliknij i sprawdź aktualną ofertę naboru w okręgu bydgoskim.

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcie: mł. chor. Joanna Rudnik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej