Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. To tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole narodowe.

1 maja – Międzynarodowy Dzień Pracy

Historia tego święta niestety jest naznaczona krwią i cierpieniem wielu osób. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników. W wielu przypadkach obchody tego dnia przyczyniły się do radykalizacji ruchów robotniczych. W Polsce święto głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem - w czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień. 1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym w 1950 r.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm RP w 2004 r. Miało to związek m.in. z tym, że 2 maja 1945 r. flaga biało-czerwona została zawieszona w zdobytym przez aliantów Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Historia i symbole narodowe oraz szacunek do nich przyczyniają się do procesu wychowywania i resocjalizacji. Jednym z ważniejszych celów prowadzonych oddziaływań penitencjarnych jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i wpajanie wartości patriotycznych. Dzień Flagi i myśl o symbolach narodowych wyzwala w nas poczucie tożsamości, wierność i przywiązanie do polskości i kraju. Funkcjonariusze Służby Więziennej w sposób szczególny pielęgnują symbole narodowe nie tylko od święta – codziennie nosząc mundur z biało-czerwoną flagą na ramieniu.

3 maja - Święto Konstytucji 3 maja

Święto upamiętnia rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 maja. Konstytucja reformująca ustrój I Rzeczypospolitej, uchwalona w 1791 r. była pierwszym takim aktem w Europie i drugim na świecie. Państwo przekształciło się wówczas w monarchię konstytucyjną, wprowadzono trójpodział władzy. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji - dzień 3 maja uznano za święto narodowe. Ku pamięci i zakorzenianiu patriotycznej postawy, w więziennym radiowęźle rozbrzmiewają audycje upamiętniające obchody świąt majowych. Dzięki tej inicjatywie osadzeni poznają genezę wprowadzenia Święta Pracy w Polsce, historię powstania i ustanowienia Symboli Narodowych oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poza audycjami, w miesiącu maju w pawilonach mieszkalnych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy zauważymy gazetki tematyczne wykonane przez osadzonych. Nie tylko poprzez słuchanie, ale przede wszystkim poprzez czynny udział w przygotowaniu materiałów do gazetek – sami zrozumieją, że wartości patriotyczne sięgają za mury więzienne i determinują naszą tożsamość. W tym dniu funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, wchodzący w skład pocztu sztandarowego, uczestniczyli w wojewódzkich obchodach Święta Narodowego na bydgoskim rynku. 

 

Tekst: szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: szer. Kinga Nowaczewska/ Arkadiusz Wojtasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej