Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie z zakresu technik samoobrony, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także z zakresu aktywnych form zabezpieczenia osadzonych podczas konwojowania. W szkoleniu wzięli udział wszyscy funkcjonariusze bydgoskiego aresztu, którzy pełnią służbę przygotowawczą.

Czemu służy służba przygotowawcza?

Zgodnie z art. 42 § 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej:

Okres służby przygotowawczej ma na celu przygotowanie i wyszkolenie funkcjonariusza oraz sprawdzenie, czy cechy osobiste, charakter i zdolności uzasadniają jego przydatność do służby.

Szkolenie

W takcie szkolenia doświadczeni funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podzielili się wiedzą z zakresu technik samoobrony, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, aktywnych form zabezpieczenia osadzonych podczas konwojowania. Podczas szkolenia wspomniano również o sposobach zachowania się w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia oraz metodach wzajemnego ubezpieczania się podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Przygotowanie i wyszkolenie funkcjonariuszy z niedługim stażem służby

W związku ze specyfiką pracy z osadzonymi w zakładach karnych kluczowym jest posiadanie umiejętności intuicyjnego natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, które często są nagłe, nieprzewidywalne, nacechowane wieloma negatywnymi emocjami. W takich momentach ważny jest automatyzm wykonywanych działań. Starsi koledzy przedstawili w jaki sposób prawidłowo stosować kajdanki oraz techniki transportowe, jak zachować się w razie ewentualnego ataku ze strony osadzonych. Wskazali także, iż służba w jednostce penitencjarnej oraz praca z osobami pozbawionymi wolności wymaga od nich umiejętności przewidywania sytuacji, które mogą ich spotkać podczas codziennej służby.

Cel

Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz ze swoją doświadczoną załogą dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie jednostki penitencjarnej. Tego typu szkolenia mają na celu wzbudzenie w młodych funkcjonariuszach świadomości odnośnie zagrożeń, które mogą ich spotkać podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Mają także za zadanie, aby powtarzane czynności związane z samoobroną stały się bezwarunkowym elementem życia funkcjonariuszy, nie tylko w kontakcie z osadzonymi, ale także w czasie poza służbą. Podczas szkolenia zwrócono uwagę także na zjawiska związane z problematyką przeciwdziałania korupcji oraz przedstawienia sposobów zachowania się w sytuacji korupcyjnej.

Chcesz służyć Rzeczypospolitej Polskiej? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

Aktualnie w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz podległym oddziale zewnętrznym prowadzony jest nabór na stanowiska: strażnika działu ochrony, młodszej pielęgniarki Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych, młodszego asystenta Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych, młodszej pielęgniarki zamiejscowego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Grudziądzu szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych.

Więcej informacji na temat prowadzonych naborów w Aktualności.

 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej