W miesiącu październiku funkcjonariusze pionu ewidencji oraz penitencjarnego uczestniczyli w testowaniu nowej Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, która docelowo zastąpić ma obecnie wykorzystywane oprogramowanie. Poprzez testowanie oprogramowania przez funkcjonariuszy z jednostek podstawowych eliminowane są wszelkie problemy i niedoskonałości związane z procesem wdrażania nowego oprogramowania.

Od Avalona do nowej Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności

Służba Więzienna począwszy od lat 90-tych sukcesywnie udoskonala narzędzia informatyczne, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu penitencjarnego. Niewielu z nas pamięta czasy Noe.Avalonu, gdy dane dotyczące osadzonych transportowanych między jednostkami penitencjarnymi były przekazywane na dyskietkach w pakietach transportowych. Ileż z tych dyskietek docierało z uszkodzonymi danymi. Ileż razy zapominano o dołączaniu tych dyskietek. Raz dziennie przesyłano dane aktualizujące centralną bazę danych, system ten bowiem nie działał "online"... był jedynie aktualizowany z opóźnieniem. Były to początki informatyzacji, które w dzisiejszych czasach wydają się być reliktem przeszłości budzącym uśmiech na ustach pokolenia smartfonów. Przeszłości, która nie jest wcale taka odległa.

Następnie Służba Więzienna, dzięki wysiłkowi wielu ludzi, wdrożyła jeden z najnowocześniejszych, jak na tamte czasy, systemów w Europie w zakresie obsługi osób pozbawionych wolności. Tak nastał NOE.NET, który dawał nieograniczone wręcz wówczas możliwości. Zniknęły tzw. transfery na dyskietkach z danymi dotyczącymi osób transportowanych. Program działał w trybie online i na bieżąco pokazywał co dzieje się z danym osadzonym. Wreszcie system zawierał szereg danych osób pozbawionych wolności jak: zdjęcia, zdjęcia tatuaży i blizn osób pozbawionych wolności, a nawet ich pseudonimy. Możliwe było generowanie szeregu wydruków związanych z szeroko pojętą obsługą osób pozbawionych wolności.

Obecnie poddawana jest testom nowoczesna Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności, która wprowadza Służbę Więzienną w XXI wiek. Jej wdrożenie będzie wymagało od nas wiele wysiłku, ale tak jak ponad dekadę temu wysiłek ten się opłaci.

Szeroko pojęta modernizacja

Modernizacja Służby Więziennej to nie tylko budynki, pojazdy konwojowe, czy umundurowanie. To również narzędzia informatyczne, które w sposób bezpośredni mają wpływ na jakość i szybkość naszej pracy. To bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych gwarantowane dzięki szybkiemu przepływowi kluczowych informacji o osadzonych, ich statusie, zachowaniu oraz deficytach. Możliwość korzystania z tego systemu przez Sądy Powszechne, Policję w zakresie odczytu niezbędnych informacji, w widoczny sposób usprawni również ich pracę. Nowoczesne oprogramowanie w sposób bardziej wydajny i skuteczny zapewni ochronę gromadzonym danym.

Testy, testy i jeszcze raz testy

W celu wyeliminowania wszelkich wad i problemów nowe oprogramowanie jest obecnie poddawane testom, które prowadzą funkcjonariusze jednostek penitencjarnych, w tym funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Zarówno przedstawiciele działu ewidencji jak również działu penitencjarnego realizują scenariusze testowe celem wyeliminowania nidociągnięć. Równolegle prowadzone są testy obciążeniowe, które sprawdzają wydajność systemu. To dzięki ich zaangażowaniu możliwe będzie dopracowanie bazy tak, aby służyła nam wszystkim. Aby stała się skutecznym narzędziem w codziennej służbie.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Rafał Grabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej