W ramach Programu "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" po raz kolejny mundurowi gościli uczniów trzech bydgoskich szkół: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Technikum Menedżerskie i Zespół Szkół Samochodowych. Uczniowie poznawali zawód więziennika i specyfikę służby.

O programie

 

W ustawie o Służbie Więziennej znajdziemy zadania formacji, a wśród nich edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich (art. 2 ust. 2c i 2d ustawy).

 

Program „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” ma na celu edukację młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych jednostek.

 

Przebieg spotkania

 

W ramach programu uczniowie bydgoskich szkół mogli odwiedzić Areszt Śledczy w Bydgoszczy i uczestniczyć w szkoleniu z wykorzystaniem broni szkoleniowej oraz środków ochronny osobistej oraz środków przymusu bezpośredniego, będących na wyposażeniu jednostki. Szkolenie poprowadził ppor. Przemysław Cygański, młodszy inspektor działu ochrony ds. uzbrojenia oraz st. kpr. Norbert Regulski, starszy stażnik działu ochrony. Młodzież miała okazję poznać jednostki broni używane w Służbie Więziennej oraz zobaczyć przedmioty niedozwolone wykonane przez osadzonych.

 

Kolejną część spotkania poprowadził mjr Robert Fira, starszy wychowawca działu penitencjarnego, który opowiedział o zawodzie więziennika – omówił specyfikę pracy w każdym dziale funkcjonującym w zakładach karnych. Zapoznał uczniów z charakterem pracy w jednostkach penitencjarnych oraz procedurą rekrutacji do Służby Więziennej.

Funkcjonariusze przybliżyli uczniom jak wygląda przykładowy dzień na służbie i dzień osadzonego. Opowiedzieli również, za jakie czyny można trafić "za kraty". Kształtowanie postaw ludzi młodych jest bardzo ważnym elementem, który oddziałuje na ich dalsze poczynania. Spotkania z młodzieżą mają na celu wspólne działanie na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu szacunku do munduru i służby. Niektóre grupy miały także możliwość poznać infrastrukturę jednostki, a nawet zobaczyć, jak wygląda cela mieszkalna. To były cenne godziny lekcyjne dla bbydgoskiej młodzieży.

Służba Więzienna - dobry wybór!

 

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy opowiedzieli słuchaczom o etapach procesu rekrutacji oraz ofercie naboru do Służby Więziennej, przybliżyli także profity wynikające z zatrudnienia w służbie i zachęcali do zapoznania się z zawodem więziennika.

Więcej informacji o naborze na stronie:

Nabór do okręgu bydgoskiego.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. King Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej