IV Klasa Technikum Menedżerskiego w Bydgoszczy uczestniczyła w szkoleniu związanym z edukacją proobronną młodzieży w ramach programu „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

O programie

W ustawie o Służbie Więziennej znajdziemy zadania formacji, a wśród nich edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich (art. 2 ust. 2c i 2d ustawy). Program „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” ma na celu edukację młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych jednostek.

Przebieg spotkania

W ramach programu uczniowie Technikum Menedżerskiego w Bydgoszczy mogli odwiedzić Areszt Śledczy w Bydgoszczy i uczestniczyć w teoretycznym szkoleniu strzeleckim z wykorzystaniem broni szkoleniowej oraz środków ochronnych, będących na wyposażeniu jednostki - szkolenie poprowadził ppor. Przemysław Cygański, młodszy inspektor działu ochrony ds. uzbrojenia. Młodzież miała okazję poznać jednostki broni używane w Służbie Więziennej. Szkolenie rozjaśniło słuchaczom specyfikę pracy w Areszcie Śledczym, pozwoliło również uzyskać odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania dotyczące pracy w służbie. Uczestnicy oprócz szkolenia z broni mieli także okazję zobaczyć przedmioty niedozwolone wykonane przez osadzonych.

Lekcja wychowawcza

St. szer. Kinga Nowaczewska, młodszy wychowawca działu penitencjarnego przybliżyła uczniom, jak wygląda praca wychowawcy i przykładowy dzień osadzonego. Opowiedziała również, za jakie czyny można trafić "za kraty". Kształtowanie postaw ludzi młodych jest bardzo ważnym elementem, który oddziałuje na ich dalsze poczynania. Działalność profilaktyczna w tym przypadku także kształtuje postawy społecznie pożądane. Spotkania z młodzieżą mają na celu wspólne działanie na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu szacunku do munduru i służby. Uczniowie mają możliwość uzyskania informacji, jakimi kwalifikacjami zawodowymi oraz cechami i predyspozycjami osobistymi trzeba się wykazywać, aby móc zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Służba Więzienna - dobry wybór!

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy opowiedzieli słuchaczom o etapach procesu rekrutacji oraz ofercie naboru do Służby Więziennej, przybliżyli także profity wynikające z zatrunienia w służbie i zachęcali do zapoznania się z zawodem więziennika.

Więcej informacji o naborze na stronie:

NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - OKRĘG BYDGOSKI

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej