Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i proobronnych młodzieży, a także zapoznanie z aktualną ofertą zatrudnienia było przedmiotem zajęć przeprowadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Porozumienie

Na mocy podpisanego porozumienia, na terenie bydgoskiego aresztu po raz kolejny odbyły się zajęcia dla uczniów i studentów z zakresu obronności i patriotyzmu, wprowadzające słuchaczy w specyfikę pracy w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Studenci Koła Naukowego Prawa Karnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy weszli za mury jednostki penitencjarnej. Celem współpracy z bydgoskimi szkołami i uczelniami jest wzmacnianie poczucia patriotyzmu oraz szacunku do munduru wśród młodzieży, a także możliwość pozyskania informacji, jakie kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje osobiste trzeba posiadać, aby móc zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Teoria i praktyka

Pierwszą, merytoryczną część spotkania poprowadził mjr Robert Fira oraz mjr Maciej Ciepluch, którzy jako doświadczeni wychowawcy opowiadali młodzieży o pracy w jednostce penitencjarnej, przedstawili zadania Służby Więziennej oraz przybliżyli jak wygląda dzień na służbie. Następnie funkcjonariusze działu ochrony poprowadzili szkolenie z zakresu użycia broni i środków przymusu bezpośredniego znajdujących się na wyposażeniu Służby Więziennej. Uczniowie i studenci poznali budowę poszczególnych jednostek broni, mogli również wykorzystać i próbować na sobie sprzęt ochronny.

 

Służba Więzienna - dobry wybór

 

W drugiej części zajęć szkoleniowych funkcjonariusze oprowadzili młodzież po jednostce. Opowiedzieli również o etapach procesu rekrutacji oraz ofercie naboru do Służby Więziennej.

 

Więcej informacji na stronie:

Rekrutacja - Areszt Śledczy w Bydgoszczy

Rekturacja - Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy - Fordonie 

 

Ponadto:

Rekrutacja w jednostkach okręgu bydgoskiego

 

 

 

Tekst: szer. Kinga Nowaczewska

Zdjęcia: mjr Maciej Ciepluch/ plut. Przemysław Cygański/ szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej