Uczniowie drugiej klasy Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ponownie w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, w ramach ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją młodzieży pt. „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Przebieg spotkania

Pierwszą część spotkania stanowiła pogadanka na temat codziennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. W ramach programu uczniowieTechnikum Hotelarskiego w Bydgoszczy mogli uczestniczyć w spotkaniu z doświadczonymi funkcjonariuszami Służby Więziennej, którzy opowiedzieli o swojej pracy oraz przedstawili uczniom podstawową specyfikę pracy w każdym z działów funkcjonujących w jednostce. Młodzież miała okazję zobaczyć, jak wygląda więzienie „od środka”, a także poznać środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego używane w służbie. Szkolenie rozjaśniło słuchaczom specyfikę pracy w więzieniu, pozwoliło również uzyskać odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania dotyczące pracy w służbie. Uczestnicy mieli okazję poznać i wykorzystać na sobie sprzęt ochronny.

Lekcja wychowawcza

Mjr Robert Fira, starszy wychowawca działu pentencjarnego przybliżył uczniom jak wygląda dzień służby, pokazał celę mieszkalną, opowiedział o problemach osadzonych, z jakimi najczęściej się spotykają, a także przybliżył, za jakie czyny można trafić "za kraty". Kształtowanie postaw ludzi młodych jest bardzo ważnym elementem, który oddziałuje na ich dalsze poczynania. Działalność profilaktyczna w tym przypadku także kształtuje postawy społecznie pożądane.

Pies do zadań specjalnych

Dodatkową atrakcją dla młodzieży było spotkanie z czworonożnym funckjonariuszem Służby Więziennej - aresztowym psem służbowym oraz jego przewodnikiem - st. kpr. Marcelim Zarębskim. Funkcjonariusz opowiedział uczniom czym zajmuje się przewodnik psa i w jaki sposób koncentruje się na rozwinięciu naturalnych zdolności zwierzęcia. Nort - pies służbowy - jest wyszkolony w zakresie detekcji substancji zakazanych oraz reagowania na sygnały alarmowe. Psy służbowe odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Ich wyjątkowe zdolności, takie jak wyostrzony węch, słuch i wzrok, pozwalają wykrywać zakazane substancje oraz pełnić funkcje patrolowe. Ze względu na ich niezawodność i oddanie, psy w Służbie Więziennej stają się nie tylko wiernymi towarzyszami, ale również członkami kadry penitencjarnej.

Służba Więzienna - dobry wybór!

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy opowiedzieli słuchaczom o etapach procesu rekrutacji oraz ofercie naboru do Służby Więziennej, przybliżyli także profity wynikające z zatrunienia w służbie.

Więcej informacji o naborze na stronie:

NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - OKRĘG BYDGOSKI

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej