6 lipca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczania awansów i odznaczeń funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Przebieg uroczystości

Tego dnia wręczane były awanse na wyższy stopień służbow, wyróżnienia oraz odznaczenia „Za zasługi dla więziennictwa”. W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz podległych mu jednostkach - Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie, Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy oraz Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie nadano wyższe stopnie służbowe ponad 100 funkcjonariuszom.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze bydgoskiego aresztu oraz podległych mu jednostek, a także służby mundurowe i zaproszeni goście. Obchody rozpoczęło uroczyste wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu narodowego.

Następnie głos zabrał mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, który powitał wszystkich gości oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej i zaprosił do wysłuchania rysu historycznego na temat jednostki. O historii opowiadał mjr Maciej Ciepluch, zastępca kierrownika działu penitencjarnego. Następnie zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu promującego Areszt Śledczy w Bydgoszczy, jego infrastrukturę oraz zrealizowane w jednostce najnowsze inwestycje.

 

Awanse, odznaczenia, podziękowania


Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, w asyście mjr. Mariusza Cychowskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w uznaniu za pełnioną służbę i zasługi penitencjarne wręczyli funkcjonariuszom Służby Więziennej awanse, wyróżnienia oraz odznaczenia.

 

W dalszej części wystąpienia głos zabrał płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, który podziękował funkcjonariuszom za trud włożony w pełnienie służby oraz pogratulował wszystkim awansowanym. Złożył również podziękowania zaproszonym gościom – służbom mundurowym i władzom miasta, w uznaniu za poświęcenie i czas w służbie społeczeństwu, a także rodzinom funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

Głos zabrał także Mirosław Kozłowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, składając podziękowania funkcjonariuszom Służby Więziennej za rzetelną, wzorową współpracę oraz gratulując wszystkim awansowanym.

 

Arkadiusz Szymczak – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy podziękował Dyrektorowi za zaproszenie oraz pogratulował wszystkim awansowanym koleżankom i kolegom.

 

Ten dzień był doskonałą okazją do złożenia podziękowań za wysiłek włożony w codzienną służbę. Funkcjonariusze Służby Więziennej robią wszystko, aby zapewnić naszemu społeczeństwu bezpieczeństwo i pewność.

 

Wszystkim funkcjonariuszom z okazji ich święta raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia, a odznaczonym gratulujemy zdobytych awansów i życzymy dalszego rozwoju na ścieżce zawodowej.

 

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska

Zdjęcia: mjr Robert Fira

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej