Już ponad 70 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie oddało krew w ramach siódmej edycji ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej pod hasłem: „Służymy pomocą – mamy to we krwi”.

Cel - pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych oraz bankach krwi

Akcja, której organizatorem jest Służba Więzienna odbywa się pod honorowym patronatem trzech ministerstw: sprawiedliwości, zdrowia i spraw wewnętrznych i administracji. Jej celem jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych oraz bankach krwi.

Rok 2022

Podobnie, jak funkcjonariusze innych formacji mundurowych, bydgoska Służba Więzienna wspiera i propaguje tę szczytną inicjatywę. Ostatnie lata i czas pandemii zmienił współną rzeczywistość. Z zachowaniem reżimu sanitarnego, funkcjonariusze udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, aby przyłączyć się do akcji.

Nie tylko akcja się liczy

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie regularnie wspierają bank krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dodatkowo należy przypomnieć, iż każdego dnia można zgłosić do placówki w celu dawstwa krwi. Ponadto Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dawcom. 

Krwiodawcy spoza służb mundurowych, którzy wyrażają wolę przyłączenia się do akcji mogą oddać krew w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oraz innych oddziałach terenowych RCKiK w całym kraju.

Nie bądź obojętny, włącz się w akcję!

 

Tekst/zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej