Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy uczestniczyli w szkoleniu związanym z edukacją proobronną młodzieży w ramach programu „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”

O programie

W ustawie o Służbie Więziennej można znaleźć zadania formacji, a wśród nich edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich (art. 2 ust. 2c i 2d ustawy). Program „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” ma na celu edukację młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych jednostek.

Przebieg spotkania

W ramach programu uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy mogli odwiedzić Areszt Śledczy w Bydgoszczy i uczestniczyć w teoretycznym szkoleniu strzeleckim z wykorzystaniem broni szkoleniowej oraz środków ochronnych, będących na wyposażeniu jednostki - szkolenie poprowadził kpr. Miłosz Kaźmierczak, młodszy inspektor działu ochrony. Młodzież miała okazję poznać jednostki broni oraz środki przymusu bezpośredniego używane w Służbie Więziennej. Szkolenie pozwoliło poznać specyfikę pracy w Areszcie Śledczym, pozwoliło również uzyskać odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania dotyczące pracy w służbie. Uczestnicy oprócz szkolenia z broni mieli także okazję poznać i wykorzystać  sprzęt ochronny.

Lekcja wychowawcza

Mjr Maciej Ciepluch, zastępca kierownika działu penitencjarnego przybliżył uczniom jak wygląda dzień służby oraz opowiedział o problemach osadzonych, z jakimi najczęściej spotykają się funkcjonariusze.

Kształtowanie postaw ludzi młodych jest bardzo ważnym elementem, który oddziałuje na ich dalsze poczynania. Działalność profilaktyczna w tym przypadku także kształtuje postawy społecznie pożądane. Spotkania z młodzieżą mają na celu wspólne działanie na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu szacunku do munduru i służby. Uczniowie mają możliwość uzyskania informacji, jakimi kwalifikacjami zawodowymi oraz cechami i predyspozycjami osobistymi trzeba się wykazywać, aby móc zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Służba Więzienna - dobry wybór!

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy opowiedzieli słuchaczom o etapach procesu rekrutacji oraz ofercie naboru do Służby Więziennej, przybliżyli także profity wynikające z zatrunienia w służbie. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu uczęszczają do klas mundurowych, dlatego informacje o zatrudnieniu w służbie były dla nich szczególnie cenne. 

Więcej informacji o naborze na stronie:

NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 

Tekst: szer. Kinga Nowaczewska
Zdjecia: mjr Maciej Ciepluch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej