Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i proobronnych młodzieży, a także zapoznanie z aktualną ofertą zatrudnienia było przedmiotem zajęć przeprowadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

W jakim celu?

W ramach programu "W służbie prawu" na terenie bydgoskiego aresztu po raz kolejny odbyły się zajęcia dla uczniów z zakresu obronności i patriotyzmu, wprowadzające słuchaczy w specyfikę pracy w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Celem współpracy z bydgoskimi szkołami jest wzmacnianie poczucia patriotyzmu oraz szacunku do munduru wśród młodzieży, a także możliwość pozyskania informacji, jakie kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje osobiste trzeba posiadać, aby móc zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Teoria i praktyka

Tym razem bydgoski areszt odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. Pierwszą, merytoryczną część spotkania poprowadził mjr Robert Fira, który jako doświadczony wychowawca opowiadał młodzieży o pracy w jednostce penitencjarnej, zadaniach Służby Więziennej oraz przybliżył, jak wygląda dzień na służbie. Następnie sierż. sztab. Piotr Włodarski, funkcjonariusz działu ochrony poprowadził szkolenie z zakresu użycia broni i środków przymusu bezpośredniego, znajdującego się na wyposażeniu Służby Więziennej. Uczniowie i studenci poznali budowę poszczególnych jednostek broni, mogli również wykorzystać na sobie sprzęt ochronny.
 

Lekcja wychowawcza

Uczniowie mieli także możliwość poznać "od wewnątrz" jednostkę penitencjarną i jej infrastrukturę. Grupa udała się do Dowódcy Zmiany, a także do oddziałów mieszkalnych, w których przebywają osadzeni. Wychowawcy oraz oddziałowi przybliżyli uczniom, jak wygląda dzień służby, pokazali celę mieszkalną, opowiedzieli o problemach osadzonych, z jakimi najczęściej się spotykają, a także przybliżyli za jakie czyny można trafić "za kraty". Kształtowanie postaw ludzi młodych jest bardzo ważnym elementem, który oddziałuje na ich dalsze poczynania. Działalność profilaktyczna w tym przypadku także kształtuje postawy społecznie pożądane.

Służba Więzienna - dobry wybór

 

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy opowiedzieli słuchaczom o etapach procesu rekrutacji oraz ofercie naboru do Służby Więziennej, przybliżyli także profity wynikające z zatrunienia w służbie. 

 

Więcej informacji o naborze na stronie:

 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bydgoszczy-chcesz-sluzyc-rzeczypospolitje-polskiej-zostan-funkcjonariuszem-sluzby-wieziennej

 

 

Tekst: szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: mjr Maciej Ciepluch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej