30 marca 2023 roku w auli Aresztu Śledczego odbyło się spotkanie emerytowanych funkcjonariuszy bydgoskiej jednostki.

Spotkanie Wielkanocne

Spotkanie rozpoczął mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy witając zebranych gości i jednocześnie wyrażając swoje zadowolenie z tak licznej grupy przybyłych uczestników. To przykład bardzo dobrej integracji środowiska emerytów, a także tego, że wiążą oni miłe wspomnienia związane ze służbą i pracą w murach jednostki. Gospodarz złożył najserdeczniejsze życzenia wielkanocne wszystkim emerytom.

Elżbieta Waśkowska, Przewodnicząca Koła podziękowała Dyrektorowi za możliwość spotkania. Zaakcentowała fakt, że jest to kolejne tak ciepło przyjęte zebranie emerytów i zapewniła, że planują organizację kolejnych inicjatyw.

Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy

Koło liczy aż 120 członkow. Powstało z chwilą utworzenia KZEiR SW, czyli już w 1998 roku. W tym roku będzie obchodziło 25-lecie. Uczestnicy koła aktywnie działają i angażują się w realizację związkowych pomysłów i spotkań.

W Kole znajdują się zarówno młodsi, jak i starsi członkowie. Najmłodsi mają niespełna 40 lat, najstarsi natomiast w tym roku kończą 90. Koło integruje emerytów z różnych działów i służbowych szczebli: są to byli dyrektorzy, strażnicy ochrony, wychowawcy, czy kierownicy działów. Ich spotkaniom towarzyszą kawa, uśmiech i serdeczne słowa. Uczestnicy wspominają dawne lata, dzielą się doświadczeniami z obecnie pracującymi funkcjonariuszami. Chętnie spotykają się też ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy nadal pełnią służbę.

To spotkanie było jednak inne niż wszystkie. Tym razm emeryci zostali oprowadzeni po terenie jednostki. Funkcjonariusze działu ochrony oprowadzali gości odpowiadając na zadawane pytania. Jak stwierdzili uczestnicy – wiele się zmieniło. Byli funkcjonariusze porównywali miejsca, w których kiedyś pełnili służbę, do tych spotkanych obecnie. Wymieniali się doświadczeniami z młodszymi stażem kolegami. Była to ciekawa retrospekcja dla gości i cenna lekcja historii dla funkcjonariuszy.

 

Tekst/ zdjęcia: szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej