Bydgoski areszt odwiedzili przedstawiciele Nadleśnictwa Bydgoszcz. Zacieśnienie więzi pomiędzy Służbą Więzienną, a Lasami Państwowymi.

Przebieg spotkania

Nadleśnictwo bydgoskie reprezentował Jakub Siedlecki, Nadleśniczy oraz Przemysław Jurek, Zastępca Nadleśniczego. Spotkanie poprowadził mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz ze swoim zastępcą mjr Arturem Kołodziejskim. Współpraca pomiędzy podmiotami trwa od dawna, a jej strony ukierunkowane są na kolejne wspólne działania.

W tracie rozmów zostały omówione zasady dalszej współpracy pomiędzy jednostką, a nadleśnictwem.

Spacer po korytarzach więzienia

Podczas wizyty goście zapoznali się z infrastrukturą bydgoskiego aresztu. Mjr Maciej Ciepluch, zastępca kierownika działu penitencjarnego oprowadził gości po jednostce. Przedstawił historię związaną z murami więzienia, a także odpowiadał na zadawane pytania. Wycieczka po Areszcie Śledczym była dla Leśników czymś nowym. Zaciekawienie wzbudził nowo powstały kompleks placów spacerowych – jedna, z największych inwestycji bydgoskiego aresztu. Goście mieli także okazję zobaczyć jak funkcjonuje na terenie jednostki mała produkcja - polska firma Future, w której osadzeni produkują obroże dla zwierząt.

Nawiązana i owocna współpraca to ważny krok w budowie sprzymierzenia Służby Więziennej i Nadleśnictwa.

 

Tekst/ zdjęcia: szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej