Trzy harcerki pozbawione wolności w latach 50. odwiedziły Areszt Śledczy w Bydgoszczy Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie. To m. in. tutaj odbywały swoje kary pozbawienia wolności – za to, że były patriotkami i walczyły o wolną Polskę. Były wspomnienia, wzruszenia, podziękowania i... nowe pamiątki do Izby Pamięci.

Honorowi Goście

Maria Telatyńska-Kowalska ps. "Słoń", Danuta Szafirowicz-Kempfi ps. "Pomidor" oraz Teresa Darska - ponad 70 lat temu przebywały w fordońskim więzieziu w celi tzw. „małolatek”. Młode dziewczyny były wówczas skazywane za to, że nie godziły się na delegalizację harcerstwa i nielegalnie zakładały organizacje, w których mogły realizować swoje patriotyczne działania. Bohaterki chciały zobaczyć Izbę Pamięci, która powstała w Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie, spotkały się także z ks. Karolem Glesmerem - proboszczem  parafii, a także z harcerkami z 5 BDH Niezłomni im. Siedzikówny. Na zaproszenie mjr. Mariusza Cychowskiego, dyrektora jednostki odwiedziły też fordońską jednostkę penitencjarną.

Historia i podziękowania

Bohaterki podzieliły się swoimi bolesnymi wspomnieniami i przekazały liczne pamiątki i publikacje wzbogacające fordońską Izbę Pamięci. Dyrektor jednostki wręczył listy gratulacyjne w podziękowaniu za ich niezłomną postawę w trudnych czasach socjalizmu w Polsce.

Razem ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu

Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, które realizuje również projekt umieszczenia na murach więzienia murali upamiętniających kobiety związane z niepodległościowym podziemiem. Nasze bohaterki złożyły też kwiaty pod pamiątkową tablicą i odwiedziły pobliski cmentarz więzienny, na którym fordońscy harcerze z 5 BDH postawili brzozowy krzyż poświęcony zmarłym więźniarkom, żołnierkom Podziemia Niepodległościowego oraz kościoła św. Mikołaja. W trakcie wizyty Panie Maria, Danuta i Teresa zgodziły się udzielić wywiadów, które będą udostępnianie w Izbie Pamięci Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie.

We wrześniu Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu będzie organizować wydarzenie w ramach  projektu Jedno Miasto Trzy Kultury pt. „Więzione za Wolność”, które będzie w całości poświęcone więźniarkom politycznym z Fordonu więzionym w latach 1945-1956.

 

Tekst: kpt. Marek Mikielewicz
Zdjęcia: kpt. Marek Mikielewicz, Filip Baranowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej