7 grudnia 2023 roku w auli Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie emerytowanych funkcjonariuszy bydgoskiej jednostki.

Spotkanie wigilijne

Spotkanie rozpoczął ppłk Artur Kołodziejski, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, który w imieniu ppłk. Mariusza Cychowskiego, dyrektora jednostki powitał zebranych gości dziękując za tak liczne przybycie i zainteresowanie, złożył zebranym życzenia świąteczne, a także wręczył Przewodniczącej Koła Emerytów kwiaty i serdeczne życzenia z okazji spotkania. 

Elżbieta Waśkowska, Przewodnicząca Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy tradycyjnie poprosiła zebranych o powstanie, aby uczcić minutą ciszy emerytowanych funkcjonariuszy zmarłych w tym roku. Wspomniała, że podczas corocznych spotkań Koło Emerytów wspomina nieobecnych, dzieląc się anegdotami na ich temat, bowiem "wspomnienia to cenny dar, przedłużający pamięc o tych, których już między nami nie ma" - wspomniała Przewodnicząca.

Następnie, zanim rozpoczął się słodki, świąteczny poczęstunek - odczytano statystyki, roczne sprawozdania oraz inicjatywy na przyszły rok. Koło Emerytów bowiem, działa aktywnie i przez cały rok prężnie działa. Wigilia w tak licznym gronie jest dobrą okazją do zrobienia podsumowania tych działań. Sprawozdania przedstawiła st. chor. Monika Kobylińska-Karło, starszy instruktor działu kadr - będąca łącznikiem pomiędzy sprawami emerytowanych funkcjonariuszy, a kierownictwem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Słowo o "Kole"

Koło liczy ponad 120 członków. Powstało z chwilą utworzenia KZEiR SW, czyli już w 1998 roku. W tym roku obchodziło 25-lecie. Uczestnicy koła aktywnie działają i angażują się w realizację związkowych pomysłów i spotkań. Koło organizuje liczne wyjazdy w różne zakątki Polski i nie tylko. Prowadzi Kronikę, w której można podziwiać zdjęcia z wycieczek i podejmowanych inicjatyw. Znajdują się w niej też nazwiska zmarłych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więzienej. Jest to przykład bardzo dobrej integracji środowiska emerytów, a także tego, że wiążą oni miłe wspomnienia związane ze służbą i pracą w murach jednostki, a także szacunku do munduru i miejsca pracy, w którym spędzili najlepsza lata aktywności zawodowej.

W Kole znajdują się zarówno młodsi, jak i starsi członkowie. Najmłodsi mają niespełna 40 lat, najstarsi natomiast w tym roku skończyli 90. Koło integruje emerytów z różnych działów i służbowych szczebli: są to byli dyrektorzy, strażnicy ochrony, wychowawcy, czy kierownicy działów. Ich spotkaniom towarzyszą kawa, uśmiech i serdeczne słowa. Uczestnicy wspominają dawne lata, dzielą się doświadczeniami z obecnie pracującymi funkcjonariuszami. Chętnie spotykają się też ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy nadal pełnią służbę.

Wszystkim członkom Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy życzymy zdrowia, pomyślności oraz spełnienia planów i zamiarów w 2024 roku. Niech świąteczna atmosfera spokoju i radości zagości w Waszych domach. Życzymy, aby nadchodzący Nowy Rok przyniósł dużo radości i satysfakcji oraz pogody ducha.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej