W ramach programu "W SŁUŻBIE PRAWU" funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie przeprowadzili spotkanie edukacyjne z uczniami Technikum Elektryczno-Energetycznym w Bydgoszczy.

"W Służbie Prawu"

Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej "W SŁUŻBIE PRAWU" został stworzony w celu podniesienia wiedzy młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej. Program cieszy się dużą popularnością wśród szkół, w szczególności ponadpodstawowych. 

Młodzież uczestnicząca w programie dowiedziała się czym jest prawo, jakie ma zastosowanie w praktyce oraz jak wygląda życie za murami więzienia. Oczywiście nie zabrakło omówienia konsekwencji wynikających z łamania prawa. Przyświecała temu spotkaniu maksyma "Nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności karnej". 

Nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia, a z zasady młodzi ludzie przekonani są o znajomości przepisów prawa.

Zaznajomienie z specyfiką Służby Więziennej 

Uczniowie mieli okazję zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu Służby Więziennej tj. środki przymusu bezpośredniego oraz ochrony osobistej wykorzystywane podczas wykonywania obowiązków służbowych. 

Uczniowie chętnie przećwiczyli jego użytkowanie. Funkcjonariusze ponadto pokazali podstawowe chwyty obezwładniające, transportowe, jakie muszą umieć wszyscy funkcjonariusze Służby Więziennej. 

Kształtowanie postaw 

Podejmowane przez funkcjonariuszy zajęcia edukacyjne mają na celu kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotyzmu oraz tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji. 

Ochrona, bezpieczeństwo, resocjalizacja to misja, która przyświeca Służbie Więziennej, a współuczestniczenie w kształceniu młodych ludzi może wpływać nie tylko na pozytywne postrzeganie Służby Więziennej, ale także pokaże charakter pracy. 

 

Tekst: st.szer. Monika Karska 

Zdjęcia: st.szer. Magdalena Uniżycka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej