Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w ramach wizyty studyjnej przeprowadzili zajęcia ze studentami na Wydziale Pedagogiki UKW.

Doświadczenie, teoria, praktyka

Przyszli absolwenci – studenci trzeciego roku studiów licencjackich oraz drugiego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja - mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy w jednostkach penitencjarnych oraz procedurą rekrutacji do Służby Więziennej.

Bydgoski areszt reprezentowali mjr Sławomir Heise - zastępca kierownika działu penitencjarnego, plut. Marcin Fryckowski - starszy kierowca działu kwatermistrzowskiego oraz st. szer. Kinga Nowaczewska - młodszy wychowawca działu penitencjarnego, którzy przeprowadzili wykład dotyczący pracy penitencjarnej. Przedstawili studentom prezentację multimedialną, dotyczącą Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz jednostek podległych. Omówili także specyfikę pracy w Służbie Więziennej – w każdym dziale funkcjonującym w zakładach karnych. Funkcjonariusze wskazali na fakt, iż w związku ze specyfiką pracy z osadzonymi w zakładach karnych, elementem kluczowym jest posiadanie umiejętności intuicyjnego, natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz elastycznego, wielostronnego podejścia – przez co funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Wyjątkowe spotkanie

Areszt Śledczy w Bydgoszczy od dawna współpracuje z bydgoskim Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Funkcjonariusze uczestniczą w spotkaniach ze studentami, konferencjach naukowych, a studenci mają okazję odbywać na terenie jednostek wizyty studyjne, czy przeprowadzać badania naukowe. To spotkanie było jednak wyjątkowe dla funkcjonariuszy, ponieważ każdy z nich jest absolwentem UKW. Od obrony ich prac magisterskich minęło kilkanaście lub kilka lat, dzięki zaproszeniu na spotkanie, ponownie odwiedzili mury przypominające czas studiów. Tym bardziej dla studentów atrakcyjnym stał się fakt, że odwiedzający ich funkcjonariusze uczyli się kiedyś w tych samych ławkach. Funkcjonariusze odpowiadali na pytania studentów oraz dzielili się własnym doświadczeniem. St. szer. Kinga Nowaczewska przybliżyła studentom, jak wygląda praca wychowawcy i przykładowy dzień w służbie. Funkcjonariuszka opowiedziała, jak wyglądała jej ścieżka od zakończenia studiów, przez rekrutację do Służby Więziennej, do teraz. Zachęcała do szerszego zapoznania się z procedurą rekrutacji oraz omówiła, jakimi kwalifikacjami zawodowymi oraz cechami i predyspozycjami osobistymi trzeba się wykazywać, aby móc zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej i jakie cechy są przydatne w pracy z osadzonymi.

Służba Więzienna – obalanie mitów

W trakcie zajęć wielu studentów wskazało, iż zakład karny i cała jego specyfika w przekazach, które są przedstawiane przez media ma zupełnie inny obraz. Tego typu spotkanie i rozmowy studentów z funkcjonariuszami Służby Więziennej wskazały, iż wielu z nich jest zainteresowanych pełnieniem służby w jednostkach penitencjarnych. Służba Więzienna ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym nie tylko na terenie jednostki, ale także poza jej murami. Jednostki wydają się być hermetyczne, zamknięte – jednak funkcjonariusze poprzez tego typu spotkania pokazują, że zawód więziennika jest istotny i niezwykle ważny.

Wstąp w szeregi Służby Więziennej!

Studenci otrzymali informacje o zasadach rekrutacji do Służby Więziennej oraz profitach płynących ze wstąpienia w szeregi trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce. Funkcjonariusze rozdali studentom ulotki ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru. Aktualna oferta znajduje się poniżej.

Nabór do jednostek okręgu bydgoskiego.

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: dr Karolina Goede

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej