Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy odwiedził Areszt Śledczy w Bydgoszczy w ramach ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży pt. „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

O programie

W ustawie o Służbie Więziennej znajdziemy zadania formacji, a wśród nich edukację młodzieży, związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich (art. 2 ust. 2c i 2d ustawy). Program „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” ma na celu edukację młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych jednostek.

Przebieg spotkania

W ramach programu uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy mogli odwiedzić Areszt Śledczy w Bydgoszczy i uczestniczyć w szkoleniu strzeleckim, prowadzonym przez doświadczonych funkcjonariuszy. Młodzież miała okazję zobaczyć jak wygląda więzienie „od środka”, a także poznać jednostki broni używane w Służbie Więziennej. Szkolenie rozjaśniło słuchaczom specyfikę pracy w Areszcie Śledczym, pozwoliło również uzyskać odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania dotyczące pracy w służbie. Uczestnicy oprócz szkolenia z broni mieli także okazję poznać i wykorzystać na sobie sprzęt ochronny - przed wymienioną częścią praktyczną miała także miejsce pogadanka na temat pracy w służbie, którą poprowadził mjr Mariusz Cychowski, dyrektor jednostki.

Lekcja wychowawcza

Funkcjonariusze przybliżyli uczniom jak wygląda dzień służby, pokazali celę mieszkalną, opowiedzieli o problemach osadzonych z jakimi najczęściej się spotykają, a także przybliżyli, za jakie czyny można trafić "za kraty". Kształtowanie postaw ludzi młodych jest bardzo ważnym elementem, który oddziałuje na ich dalsze poczynania. Działalność profilaktyczna w tym przypadku także kształtuje postawy społecznie pożądane.

Służba Więzienna - dobry wybór!

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy opowiedzieli słuchaczom o etapach procesu rekrutacji oraz ofercie naboru do Służby Więziennej, przybliżyli także profity wynikające z zatrunienia w służbie.

Więcej informacji o naborze na stronie:

NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - OKRĘG BYDGOSKI

 

Tekst: szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: mjr Maciej Ciepluch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej