W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie cyklicznie realizowane są szkolenia strzeleckie dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki. Kolejny cykl szkoleń miał miejsce w okresie zimowym.

Szkolenie zostało realizowane przy profesjonalnym wsparciu Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Przebieg szkolenia

Uczestnicy szkolenia doskonalali swoje umiejętności w zakresie:

  •  budowy i zasad działania broni będącej na wyposażeniu jednostki,
  • zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się poszczególnymi rodzajami broni w trakcie realizacji zadań związanych konwojowaniem osadzonych,
  • wzajemne ubezpieczanie się funkcjonariuszy podczas realizacji obowiązków konwojowych.

Jednocześnie funkcjonariusze pionu ochrony realizowali strzelania z 9mm pistoletu maszynowego PM wz.98/06. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Szkolenie strzeleckie przebieło właściwie. Wszyscy uczestnicy wykonali odpowiednio polecenia realizując je zgodnie z obowązującymi przepisaniem i zachowaniem bezpieczeństwa. Cykliczne przeprowadzanie szkoleń ma na celu odzwierciedlenie realnego zagrożenia, sytuacji, które mogą mieć miejsce na terenie jednostki oraz w czasie konwojowania osadzonych poza terenem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.  Dodatkowym atutem szkolenia było jego przeprowadzenie w warunkach astronomicznej zimy, kiedy podczas ujemnych temperatur organizm funkcjonariuszy zachowuje się zupełnie inaczej. Udział w tego typu szkoleniach niewątpliwie wpływa na jakość wykonywanych czynności służbowych , ich efektywność i wydajność. Ponadto funkcjonariusze nabywają większej pewności siebie w podejmowaniu właściwych decyzji, co wpływa na ich bezpieczeństwo podczas pełnienia służby.

 

Tekst/ zdjęcia: plut. Przemysław Cygański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej