W dniu 19 grudnia br. w Areszcie Śledczym w Bytomiu oraz Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu odbyły się ćwiczenia ochronne mające na celu sprawdzenie i utrwalenie umiejętności sprawnego współdziałania Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Służba Więzienna poprzez ćwiczenia i symulacje zagrożeń bezpieczeństwa jednostki jest przygotowana do działań w sytuacjach realnego zagrożenia. W dniu 19 grudnia 2023 roku w Naszej jednostce penitencjarnej zostały przeprowadzone specjalistyczne ćwiczenia ochronne przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu oraz Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

Specjalistyczne ćwiczenia dotyczyły kilku zagadnień. Pierwszy z nich dotyczył podjęcia czynności służbowych skutkujących rozejściem się tłumu, który zgromadził się w rejonie jednostki penitencjarnej. Druga część ćwiczeń polegała na ugaszenia pożarów zarówno w AŚ Bytom jak również w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu. Powyższe zadania została zrealizowane przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej. Ostatnim etapem ćwiczeń była odmowa wyjścia osadzonych z celi mieszkalnej. Podjęto próbę mediacji, która przyniosła pozytywne efekty.

Ćwiczenia - zdobywanie doświadczenia

W toku ćwiczeń sprawdzono umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych, sprawdzono mobilność funkcjonariuszy. Dzięki takim ćwiczeniom funkcjonariusze Służby Więziennej mają możliwość przygotowania się na potencjalne zagrożenia. Przeprowadzone ćwiczenia miały niewątpliwie na celu udoskonalenie umiejętności organizowania działań ochronnych. Sytuacje przedstawione w poszczególnych epizodach pozwoliły usprawnić współpracę między poszczególnymi pionami służb jak również współpracę z pozostałymi formacjami mundurowymi.

 

tekst: kpt. Krzysztof Hyba

zdjęcia: por. Mateusz Piotrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej