9 kwietnia zostały podpisane nowe porozumienia dotyczące współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Bytomiu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu od wielu lat współpracuje z Aresztem Śledczym w Bytomiu, tak jak i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu prowadzi swoje działania w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu. Pracownicy ośrodków są w stałym kontakcie z funkcjonariuszami jednostek, głównie tymi odpowiedzialnymi za sprawy postpenitencjarne, w związku z działaniami pomocowymi po opuszczeniu przez skazanych jednostek ale także w związku z pomocą ich rodzinom. Nierzadko osoby pozbawione wolności po opuszczeniu jednostki nie mają dokąd się udać lub nie mają wystarczających środków na utrzymanie się w pierwszym okresie po wyjściu.

Podczas spotkania była możliwość omówienia głównych problemów z jakimi zmagają się na co dzień więziennicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Poruszono tematy dotyczące usprawnienia wspólnych działań i możliwości oraz zakresu pomocy jaką dysponują ośrodki.

 

Tekst i zdjecia: por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej