W grudniu dobiegł końca interdyscyplinarny projekt „Drogowskaz dla rodzin kontynuacja” koordynowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, w który zaangażowało się wiele instytucji, w tym Areszt Śledczy w Bytomiu.

 Wydarzeniem wieńczącym projekt była konferencja „Rodzina na zakręcie. Co dalej? Jak reagować? Jak pomagać?”.

Rodzina pod lupą

Projekt rozpoczął się we wrześniu br. Jego prymarnym założeniem było ograniczenie zjawiska występowania przemocy w rodzinie oraz kreowanie właściwych relacji między opiekunami. W tym celu przez ponad trzy miesiące prowadzone były warsztaty, spotkania, poradnictwo oraz zrealizowano badania ankietowe pozwalające na zdiagnozowanie poprawności funkcjonowania rodzin społeczności bytomskiej i pozwalające wyciągnąć wspólnie wnioski oraz znaleźć narzędzia poprawiające kondycję najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Przypomnijmy, że czynnie w projekcie uczestniczyły: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Zakład Opieki Zdrowotnej "ARKA-MED" Sp. z o. o., Komenda Miejska Policji, Fundacja „Dom Nadziei”, Sąd Rejonowy w Bytomiu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu oraz Areszt Śledczy w Bytomiu.

„Rodzina na zakręcie. Co dalej? Jak reagować? Jak pomagać?”

Refleksje z przeprowadzonych zajęć i konsultacji, wyniki badań oraz obserwacji zostały zeprezentowane podczas konferencji pn. „Rodzina na zakręcie. Co dalej? Jak reagować? Jak pomagać?”, która odbyła się 6 grudnia w bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich projektu, w tym także funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu. Konferencja była sposobnością do rozważań na temat rzeczywistej kondycji bytomskich rodzin oraz zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, z jakimi mierzą się członkowie rodzin. Podczas konferencji zostały zaprezentowane referaty przestawiające różne ujęcia tej samej problematyki z perspektyw odmiennych instytucji. O postawach rodziców na podstawie doświadczenia zawodowego oraz analizy ankiet opowiedziała uczestnikom konferencji Aleksandra Snoch, terapeutka uzależnień z „ARKA-MED”. Przedstawiciel bytomskiej Fundacji „Dom Nadziei”, ks. Bogdan Peć, przedstawił problematykę konieczności prowadzenia terapii rodzinnej wobec młodzieży uzależnionej. Sylwia Tymińska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pochyliła się nad problemem „zranionego dzieciństwa” oraz podjęła się próby odpowiedzenia na pytanie, czy można uniknąć tego zjawiska, natomiast zróżnicowane formy życia rodzinnego przedstawiła Joanna Kucharewicz ze Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”. W drugiej części konferencji przedstawiciele bytomskich instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego i Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach panelu pn.: „Co pomaga pomagać?” omówili praktyczne metody niesienia pomocy rodzinom oraz drogi dotarcia do najbardziej potrzebujących tej pomocy.

Zob. również:

http://www.bytom.pl/rodzina-a-profilaktyka

http://gliwice.gosc.pl/doc/4360407.Znaki-drogowe-dla-rodzicow

Drogowskaz dla osadzonych i ich bliskich

Ostatnim elementem realizacji projektu „Drogowskaz dla rodzin kontynuacja” przez Areszt Śledczy w Bytomiu były spotkania integracyjne ojców przebywających w bytomskim areszcie z rodzinami. Wcześniej, w ramach warsztatów, które prowadzili dla osadzonych pedagodzy i terapeuci MOPR, skazani opowiadali o własnej sytuacji rodzinnej, o tym co chcieliby zmienić w relacjach z bliskimi, razem z prowadzącymi zajęcia odkrywali, jakie przywary występują w ich relacjach z rodziną i w jaką stronę winni zmierzać. (Zob. również: http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bytomiu-drogowskaz-dla-rodzin-kontynuacja ). Następnie przyszedł czas na spotkanie z bliskimi, które odbyły się 30 listopada i 7 grudnia. W ramach warsztatów integracyjnych zostały przepracowane wspólnie tematy, z którymi osadzeni zostali zapoznani podczas wcześniejszych zajęć. Spotkanie z rodzinami było okazją do wzajemnego uświadomienia sobie występujących w związku skaz, jak: gniew, bierność, obwinianie, obojętność, zawziętość. Podczas spotkania została podkreślona potrzeba przekucia ich w wartości, jak: opanowanie, zaangażowanie, zrozumienie, zainteresowanie, kompromis przy poradach i omówieniu problemów przez pedagogów i terapeutów prowadzących warsztaty. Był to również czas na otwarte mówienie o wzajemnym wsparciu w związku, szacunku oraz o emocjach, które przysparzało wzruszeń uczestnikom zajęć.

Tekst i zdjęcia: chor. Daria Trela

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej