W dniu dzisiejszym funkcjonariusze i pracownicy obchodzą Dzień Tradycji Służby Więziennej

W dniu 8 lutego 2024 roku w sali edukacyjnej odbyła się uroczysta odprawa, w trakcie której Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr Krzysztof Serek podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za codzienną, sumienną i niełatwą służbę. Podkreślił również, jak ważna jest duma z bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej. Podczas przemówienia przełożony nawiązał do historii i tradycji Służby Więziennej oraz opowiedział o historii dzierżoniowskiej jednostki penitencjarnej. Formacja jest trzecią pod względem liczebności służbą mundurową w Polsce. Najważniejszym jej zadaniem jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw poprzez wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych. Funkcjonariusze wkładają wiele wysiłku w przygotowanie osób pozbawionych wolności do powrotu do społeczeństwa poprzez prowadzone oddziaływania, z których najważniejsze stanowią: praca, nauczanie, kursy zawodowe, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie więzi z rodziną i najbliższymi oraz środki terapeutyczne.

W związku z nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej od 2023 roku w dniu 8 lutego obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej.
Data nawiązuje do ogłoszonych w 1919 r. dekretów Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, które stały się fundamentem organizacji i reformy więziennictwa niepodległej Rzeczypospolitej.

 

tekst: kpt. Przemysław Gadomski

fotografia: por. Agata Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej