W ramach umowy zawartej pomiędzy Aresztem Śledczym oraz firmą Zameh na terenie OZ Piława Dolna zatrudniono skazanych.

Firma Zameh specjalizuje się w obróbce metalu. Aktualnie przygotowano trzy stanowiska. Skazani zostali zatrudnieni jako pracownicy fizyczni. Pracę wykonują na terenie OZ Piława Dolna. Po specjalistycznym szkoleniu i zapoznaniu z obowiązkami na swoich stanowiskach spawają elementy metalowe.

Zatrudnienie daje szansę osadzonym na sprawdzenie siebie, pozyskanie nowych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego,  podwyższenie samooceny, a jednocześnie ma ogromne znaczenie w wymiarze społecznym. Dzięki uzyskanym dochodom mogą spłacać swoje zobowiązania wobec osób prywatnych, ale również instytucji państwowych. Skazani mogą również finansowo wspomagać swoje rodziny.

tekst/foto por. Agata Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej