W dniach 20.05-04.07.2024 r. w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie realizowane są dwa kursy zawodowe „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” wraz z aktywizacją zawodową. W każdym szkoleniu bierze udział dziesięciu skazanych.

Głównym celem prowadzonych kursów zawodowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osadzonych do pracy w ww. zawodzie oraz nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Kursy zakończą się egzaminami, a zdobyte kwalifikacje zostaną potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.

tekst i foto: kpt. Magdalena Hankus-Maciejewska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej