Funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzili zajęcia zapoznawcze z zawodem funkcjonariusza oraz związane z profilaktyką i prewencją przestępstw wśród młodzieży

Na zaproszenie dyrekcji placówki i nauczycielki klasy siódmej, pani Klaudii Pancer, w dniu 21. lutego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie wychowawca i psycholożka z Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przeprowadzili prelekcję. W trakcie pogadanki uczniowie dowiedzieli się jakie konsekwencje niesie za sobą przestępstwo. Wychowawca z Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie omówił, jak wygląda droga osoby od popełnienia czynu zabronionego, poprzez rozprawę w sądzie, wydanie wyroku i umieszczenie skazanego w zakładzie karnym. Funkcjonariusz opowiedział, jak wygląda dzień w więzieniu, jakie prawa mają osadzeni i z jakimi ograniczeniami wiąże się pobyt w zakładzie karnym. Następnie, po odpowiedzi na liczne pytania, nastąpiła kolejna część zajęć, podczas której uczniom pokazano wyposażenie funkcjonariusza Służby Więziennej.

Po zajęciach powszechne było przekonanie, że pobyt w więzieniu nie jest przyjemny i nie warto tego doświadczyć.

 

tekst: kpt. Przemysław Gadomski

fotografie: szer. Agnieszka Lemieszek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej