Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej pomagali w utrzymaniu czystości na terenie placówki szkolno-wychowawczej

Grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w OZ Piława Dolna, pod nadzorem wychowawcy, pomagała personelowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej w porządkach na terenach zielonych placówki. Skazani grabili liście, zbierali uschłe gałęzie. Porządkowali chodniki i ścieżki wokół budynku placówki. W drugim dniu skazani przygotowywali grządki pod uprawy warzyw w ogrodzie sensorycznym. Nowy wygląd zyskał również plac zabaw i gier rekreacyjnych oraz boisko do gier zespołowych.
 

tekst / fotografie: kpt. Przemysław Gadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej