W placówce oświatowej odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki i prewencji przestępstw wśród młodzieży

W dniu 19 lutego 2024 roku w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyły się zajęcia dla uczniów, które prowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej.

W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli się jakie konsekwencje niesie za sobą przestępstwo i czym zajmuje się Służba Więzienna. Wychowawca z Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie opowiedział jak wygląda dzień w więzieniu, jakie prawa mają osadzeni i z jakimi ograniczeniami wiąże się pobyt w zakładzie karnym. Następnie, po odpowiedzi na pytania uczniów, nastąpiła kolejna część zajęć, podczas której uczniom pokazano wyposażenie funkcjonariusza Służby Więziennej.

W przerwie między zajęciami uczniowie dopytywali, jakie wymagania musi spełniać kandydat na funkcjonariusza i zostali zapoznani z aktualnymi ofertami służby w jednostkach penitencjarnych.

W spotkaniu wzięły udział dwie klasy. Po zajęciach powszechne było przekonanie, że pobyt w więzieniu nie jest przyjemny i wiąże się z brakiem pewnych udogodnień w życiu codziennym, jak na przykład możliwość skorzystania z telefonu komórkowego czy swobodnego dostępu do internetu.

https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Opolu

 

tekst: kpt. Przemysław Gadomski

fotografie: st. sierż. Daniel Stopyra, kpt. Przemysław Gadomski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej