W dniu 13 lipca 2023 r. w Areszcie Śledczym w Elblągu odbyła się uroczystość wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe. Po raz pierwszy w historii Aresztu Śledczego w Elblągu, uroczystość odbyła się z udziałem sztandaru jednostki nadanego w dniu 30 maja 2023 r.

Dyrektor elbląskiego aresztu, por. Robert Wiśniowski, gratulując awansowanym funkcjonariuszom wskazał, że nadanie wyższego stopnia służbowego podkreśla zdobyte przez funkcjonariusza: wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Jednocześnie jest nie tylko wyróżnieniem, ale stanowi również zobowiązanie do dzielenia się swoimi kompetencjami z funkcjonariuszami dopiero rozpoczynającymi służbę w szeregach Służby Więziennej. 
Wydarzeniu towarzyszyło odczytanie okolicznościowego listu P. Michała Wosia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektor podkreślił znaczenie słów wiceministra, przypominając o roli Służby Więziennej dla zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa. Przypomniał również, że zarówno wysiłki podejmowane na rzecz modernizacji więziennictwa jak też wsparcie niedawnej inicjatywy ufundowania sztandaru przez społeczeństwo, świadczą o zaufaniu i wdzięczności za trud codziennej służby.


Tekst i zdjęcia: kpt. Marcin Grodek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej