Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:
 1. Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Elblągu oraz Oddziału Zewnętrznego w Braniewie wstrzymano:
  a) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;
  b) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym,

c) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.
na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni.

 1. Począwszy od dnia 19 marca 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Elblągu oraz Oddziału Zewnętrznego w Braniewie wstrzymuje się
  1) udzielanie osadzonym widzeń;
  na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni.
 2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w ustępie 1 i 2, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
 3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
 4. Areszt Śledczy w Elblągu oraz Oddział Zewnętrzny w Braniewie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej