30 maja 2023 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Elblągu. Ceremonię uświetniła obecność Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia.

To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego elblążanie mogli zobaczyć piękny ceremoniał Służby Więziennej z udziałem Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu SW w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze Św. Mikołaja, koncelebrowaną przez ks. bpa diecezji elbląskiej Jacka Jezierskiego, który od wielu lat wspiera duchowo elbląską Służbę Więzienną. Razem z ks. Biskupem mszę celebrowali kapelan naczelny więziennictwa ks. Adam Jabłoński, kapelan elbląskiego aresztu ks. Piotr Bryk oraz kapelan oddziału zewnętrznego w Braniewie ks. Leszek Galica, a także przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego, którzy owocnie współpracują z kadrą penitencjarną w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych.

W trakcie homilii ks. biskup Jacek Jezierski podkreślił rolę Kościoła i społeczeństwa we wspieraniu Służby Więziennej w jej trudnej pracy naprawy człowieka i wskazywania mu właściwej drogi. Wezwał funkcjonariuszy, aby nie poddawali się kiedy napotykają na trudy służby i pamiętali o owocach swojego wysiłku.

Po nabożeństwie dalsza część uroczystości odbyła się na Starym Rynku przy Katedrze. Mieszkańcy powiatu elbląskiego i braniewskiego po raz pierwszy mogli uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu z udziałem elbląskiej i braniewskiej Służby Więziennej.

W ceremonii wręczenia sztandaru, który został ufundowany Aresztowi Śledczemu w Elblągu przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe, udział wzięli: Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciech Szczudło, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy płk Andrzej Gniot, Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski, jak również przedstawiciele władz państwowych, administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze innych służb mundurowych, oraz przedstawiciele świata nauki, kultury, a także osoby reprezentujące instytucje, z którymi jednostka penitencjarna przez lata swojego istnienia współpracowała na różnych płaszczyznach.

W uroczystości wzieli również udział: przedstawiciel Niezależnego Samorządowego Związku Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa mł. chor. Kamil Bachanowicz oraz przedstawiciel Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność" st. kpr. Mateusz Kuczykowski. 

W czasie uroczystości w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej. Następnie sztandar, poświęcony przez ks. biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego, Pan Minister przekazał na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu por. Roberta Wiśniowskiego.

W trakcie przemówienia Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś podkreślił, że priorytetem dla nowoczesnej Służby Więziennej jest dbanie o bezpieczeństwo społeczeństwa oraz resocjalizacja w ramach programu „Praca dla więźniów” – „w tej chwili niemal każdy osadzony, który może, pracuje, wskaźnik powszechności zatrudnienia przekracza 96%. Jest to wielki sukces wszystkich funkcjonariuszy, każdego szczebla, którzy na co dzień angażują się w to, żeby tę najlepszą metodę resocjalizacyjną realizować skutecznie i za to dzisiaj im bardzo dziękuję”. Pan Wiceminister wskazał, że sztandar od zawsze jednoczył i wskazywał kierunek, jest symbolem godności i poświęcenia w służbie społeczeństwu. Szczególne podziękowania złożył obecnym na uroczystości rodzinom funkcjonariuszy, które stanowią dla nich wsparcie w niełatwej pracy.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, generał Jacek Kitliński w swoim przemówieniu zaznaczył: „sztandar brzmi dumnie (...) nie ma takiego drugiego z napisem -Areszt Śledczy w Elblągu, to zaszczyt i wyróżnienie dla całej elbląskiej załogi. Przed laty za sztandarem żołnierze szli w bój, oddawali życie, bronili do ostatniej kropli krwi. Dziś, choć żyjemy w trudnych i niespokojnych czasach nie trzeba nam się bić w dosłownym sensie. Niech waszym polem bitwy będzie jednak dbałość o wartości, które wyraża ta najważniejsza z chorągwi: tradycję, wierność, honor i męstwo.” Pan Generał życzył, aby sztandar jaki nadany został w dniu 30 maja Aresztowi Śledczemu w Elblągu stanowił drogowskaz w życiu zawodowym i osobistym funkcjonariuszy i pracowników.

Od dnia 30 maja 2023 roku sztandar, jako symbol zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, będzie obecny podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i państwowych o charakterze patriotycznym i religijnym oraz uroczystości wręczania funkcjonariuszom odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe. Będzie przypominał funkcjonariuszom i pracownikom o najwyższych wartościach – honorze, męstwie i wierności tradycji. Ponadto nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Aresztu Śledczego w Elblągu za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw jak i działalności resocjalizacyjnej wobec osób pozbawionych wolności. Niewątpliwie wpłynie także na budowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w środowisku społecznym.

W skład pocztu sztandarowego Aresztu Śledczego w Elblągu wchodzą:

kpt. Aleksandra Kwestorowska, chor. Zbigniew Nisztuk, plut. Michał Czaiński.

Oprawę uroczystości zapewniła orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod kierownictwem kmdr ppor. Karola Hinca.


 

tekst: mjr Anna Downar
foto: Arkadiusz Bzdok/ Urszula Zajko-Olejniczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej