W dniu 26.02.2024 r. odbyło się uroczyste pożegnanie dyrektora jednostki, kpt. Roberta Wiśniowskiego. W odprawie, oprócz funkcjonariuszy i pracowników jednostki, udział wzięli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, dowódcy i komendanci wojska i formacji mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z jednostkami penitencjarnymi w Elblągu i Braniewie.

Kapitan Robert Wiśniowski służbę pełnił blisko 17 lat. Na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie powołany został z dn. 23 grudnia 2022 r.

- Dzisiaj mija 6072 dzień mojej służby. Chciałem podziękować osobom, które miałem możliwość spotkać na mojej drodze służbowej – funkcjonariuszom ZK Kamińsk, gdzie zawsze mogłem liczyć na wzajemną pomoc i w służbie i poza nią. Specjalistom OISW Olsztyn, wśród których czułem się jak część wspaniałej drużyny.

Kpt. Robert Wiśniowski, dyrektor elbląskiego Aresztu podziękował za zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników jednostek w Elblągu i Braniewie

-Bardzo wam dziękuję, że dane mi był z wami współpracować i uczyć się każdego dnia jak być bardziej wartościowym funkcjonariuszem. Mam nadzieję, że i wy czegoś nauczyliście się ode mnie. Życzę wam, abyście pomimo czasem różnych poglądów szanowali się w codziennej pracy i pomagali sobie wzajemnie. Dzisiaj zdejmę mundur w poczuciu dobrze spełnionego obowiązków. Nigdy nie zapomnę jak wiele się dzięki niemu nauczyłem, ile doświadczyłem, jak wielu wspaniałych ludzi dzięki niemu poznałem

Dyrektor złożył szczególne podziękowania za zaangażowanie w nadanie sztandaru naszej jednostce staroście elbląskiemu oraz burmistrzowi i wójtowi Braniewa jak również dowódcom, komendantom oraz naczelnikom służb mundurowych.

Z-ca dyrektora, mjr Paweł Łutaj podziękował w imieniu załogi za zaangażowanie dyrektora. Podkreślił wyzwania, jakimi jest kierowanie dwiema jednostkami penitencjarnymi i grupą blisko 200 funkcjonariuszy i około 500 osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, w tym uzależnionych od środków psychoaktywnych. Mjr Paweł Łutaj przypomniał również ważne dla naszej jednostki osiągnięcia związane z odchodzącym dyrektorem – nadanie sztandaru Aresztowi oraz powstanie oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami lub upośledzonych umysłowo w OZ Braniewo.

Kpt. Robert Wiśniowski rozpoczął służbę w dn. 13.07.2007 r. na stanowisku strażnika działu ochrony Zakładu Karnego w Kamińsku. Następnie awansował na kolejne stanowiska służbowe. W dn. 01.02.2022 r. objął stanowisko specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. Od 23 grudnia 2022 r. kierował jednostkami penitencjarnymi w Elblągu i Braniewie.

Zgromadzeni goście przekazali odchodzącemu dyrektorowi podziękowania za współpracę, życząc mu zdrowia i zadowolenia w planowanych przez siebie przedsięwzięciach i dalszych planach życiowych.

Tekst i foto – kpt. Marcin Grodek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej