W poniedziałek, 16 stycznia Areszt Śledczy w Elblągu dzięki współpracy z Fundacją SNAP-Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy zorganizował koncert muzyczno – profilaktyczny

Ideą koncertu było przekazanie osadzonym pozytywnego przesłania, które mówi: I ty możesz zmienić swoje życie jeśli tylko zechcesz.

Fundacja SNAP niesie pomoc ludziom w przystosowaniu się do życia w rzeczywistości, która bywa bardzo trudna oraz wskazuje drogi do zmiany ich sytuacji i możliwości zaspokojenia najistotniejszych życiowych potrzeb w sposób nie krzywdzący innych. Wpisuje się to znakomicie w działalność resocjalizacyjną Służby Więziennej. Dzięki wspólnym oddziaływaniom w tym zakresie jest szansa dotarcia do skazanych i wywołania w nich potrzeby zmiany.

Fundacja zajmuje się głównie działalnością społeczną na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu lub dopalaczy. Formy oddziaływań są dostosowane do grupy docelowej. W tym przypadku koncert był połączony z rozmowami ze skazanymi oraz osobistymi refleksjami prowadzących, co stworzyło wyjątkową atmosferę zrozumienia, wsparcia, a nawet wywołało łzy wzruszenia.

Autorem muzycznego spotkania był Piotr Stępniak przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego", konsultant d/s profilaktyki uzależnień i przemocy zajmujący się propagowaniem idei Fundacji na terenie całego kraju. Opierając się na własnym przykładzie oraz doświadczeniach towarzyszących mu artystów – wolontariuszy uświadamia skazanym zagrożenia jakie wiążą się z uzależnieniem oraz konsekwencje złego trybu życia, wskazując jednocześnie możliwość zmiany i dobrą drogę wyjścia na prostą.

Tekst i foto: kpt. Anna Downar

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej