28 sierpnia 1946 w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej zostali zamordowani por. Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – dowódca patroli dywersyjnych 5. Brygady Wileńskiej AK i Danuta Siedzikówna „Inka” – sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej, która w chwili śmierci nie miała jeszcze ukończonych 18 lat.

Tropem historii

Areszt Śledczy w Gdańsku od lat współpracuje z gdańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Za sprawą mjr. Służby Więziennej w stanie spoczynku Waldemara Kowalskiego, który był zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku i jego historycznej pasji zostały poczynione odkrycia, które przyczyniły się do odnalezienia i ekshumacji szczątków bohaterów podziemia antykomunistycznego – Danuty Siedzikówny „Inki”, Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” i Adama Dedio „Adriana”.

To dlatego Areszt Śledczy w Gdańsku rokrocznie uczestniczy w obchodach związanych z upamiętnieniem losów zamordowanych przez komunistyczne władze Żołnierzy Wyklętych.

Upamiętnienie bohaterów

28 sierpnia br. obchodziliśmy 76. rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Główne uroczystości upamiętniające bohaterów odbyły się w miejscu ich doczesnego spoczynku na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Kolejna część uroczystości odbyła się w przy murze Aresztu Śledczego w Gdańsku, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca.

Uzupełnieniem obchodów był dzisiejszy, zorganizowany przez pracownika IPN Artura Chomicza oraz dyrekcję Aresztu Śledczego w Gdańsku spacer tropami przeszłości, w którym uczestniczyła grupa mieszkańców Gdańska i pasjonatów historii.

Gościom udostępniono do zwiedzenia odkryte w latach 90-tych kazamaty, w których przebywali w ostatnich dniach życia Inka i Zagończyk oraz kaplicę, w której odbył się sąd nad nimi, a także przedstawiono fakty historyczne ustalone dzięki analizie archiwalnej dokumentacji.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej