Na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku doszło do pożaru części dachu na jednym z budynków mieszkalnych. To tylko jedno z potencjalnych zagrożeń, z którymi przyszło się zmierzyć funkcjonariuszom Służby Więziennej w ramach obronnego ćwiczenia specjalistycznego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Główne założenia

Ćwiczenie specjalistyczne Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy realizowane było na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku w ramach szkolenia obronnego funkcjonariuszy i pracowników w zakresie organizacji akcji ratunkowej w warunkach zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie jednostki penitencjarnej w czasie wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Podczas ćwiczeń została zweryfikowana obronna dokumentacja planistyczna i zawarte w niej procedury działania na wypadek trzech potencjalnych zagrożeń, takich jak: wystąpienie pożaru na terenie jednostki organizacyjnej, zakłócenie funkcjonowania jednostki (odmowa wykonania przez osadzonych polecenia opuszczenia placu spacerowego) oraz likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa jednostki przez tłum pseudokibiców zebrany pod bramą wjazdową do jednostki.

Doskonalenie umiejętności podstawą sprawnego działania

Różnorodne treściowo scenariusze kryzysowe to ważny element wspólnych ćwiczeń specjalistycznych Służby Więziennej, Policji, oraz Straży Pożarnej.

Wydarzenie na Aresztu Śledczego w Gdańsku obserwowali zaproszeni goście, przedstawiciele biorących udział w ćwiczeniach służb mundurowych, dyrektorzy jednostek penitencjarnych oraz koordynatorzy realizacji zadań obronnych.

Ćwiczenia stanowią nieodzowny element skutecznego działania w przypadku zaistnienia prawdziwych zdarzeń kryzysowych. Dzięki nim służby uczą się koordynacji w trakcie wzajemnych działań.

Współpraca ta jest o tyle cenna, że przynosi za sobą efekty w postaci doskonalenia procedur, ulepszania komunikacji pomiędzy służbami oraz wpływa na podnoszenie kompetencji funkcjonariuszy wszystkich biorących w nich udział służb. Dodatkowo ćwiczenia pozwalają uzyskiwać biegłość w stosowaniu technik interwencji.

Dzięki temu, że szkolenia specjalistyczne odbywają się regularnie od lat i mają postać manewrów taktycznych pozwalają stworzyć model sprawnego, efektywnego, a przede wszystkim szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Tekst: kpt. Agnieszka Szultka, mjr Jacek Dekowski

Zdjęcia: kpt. Agnieszka Szultka, por. Anna Bień-Szwabe

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej