10 kwietnia br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku wzięli udział w III Targach Pracy i Służb Mundurowych zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz w Dniu Otwartym Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Gdańsku.

Dzień otwarty

Młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, a także ostatnich klas szkół średnich oraz wszyscy zainteresowani militariami i tematyką obronności mogli uczestniczyć w dniu otwartym Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Gdańsku. Uczniowie poznali podstawowe informacje dotyczące podjęcia nauki w liceum i zaznajomili się ze służbami mundurowymi, z którymi liceum na stałe współpracuje. Wśród instytucji biorących udział w przedsięwzięciu nie zabrakło stoiska Aresztu Śledczego w Gdańsku. Zainteresowani związaniem swojej przyszłości ze Służbą Więzienną mogli dowiedzieć się o szczegółach rekrutacji i procedurach kwalifikowania kandydatów do służby.

Zainteresowanie wśród młodzieży wzbudzała także informacja o możliwości podjęcia nauki w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Targi Pracy

III Targi Pracy i Służb Mundurowych zorganizowane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni również cieszyły się sporym zainteresowaniem. Oprócz stoiska Służby Więziennej swoją formację reklamowali przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, 7 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, JW. Formoza, Wojskowego Centrum Rekrutacji, czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Odwiedzający mogli zapoznać się z poszczególnymi formacjami mundurowymi i wybrać najbardziej dla siebie odpowiednią służbę.

Proces rekrutacji do Służby Więziennej

Służba Więzienna to instytucja, która nie tylko pełni bardzo ważną rolę w systemie prawnym, ale także może być szansą na ciekawą i stabilną pracę dla osób, które ukończyły szkołę lub szukają zatrudnienia. Funkcjonariusze Służby Więziennej odpowiedzialni są za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych oraz resocjalizację skazanych.

Gdańscy funkcjonariusze uczestniczyli w rozmowach z osobami poszukującymi zatrudnienia oraz uczniami szkół średnich, którzy stoją u progu wybrania ścieżki zawodowej. Funkcjonariusze udzielali zainteresowanym informacji o aktualnie prowadzonym procesie rekrutacji. Przybyli na targi z zainteresowaniem słuchali jakie warunki zatrudnienia oferuje Służba Więzienna. Uczniowie najczęściej zadawali pytania o wymagania dla kandydatów chcących wstąpić w szeregi Służby Więziennej oraz o stopień trudności testów sprawnościowych i psychologicznych.

Wstąp do Służby Więziennej

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Służbie Więziennej, warto zapoznać się z wymaganiami i procesem rekrutacji na stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.pl/rekrutacja, a także na stronie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości www.aws.edu.pl.

 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: mjr Marek Stuba, st. sierż. sztab. Sylwia Tuszkiewicz-Cieplińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej